Verschillende kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Chromium

Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chrome.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Verschillende kwetsbaarheden verholpen in Google
         Chrome en Chromium
Advisory ID   : NCSC-2016-0870
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5177, CVE-2016-5178
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20161003
Toepassing   : Google Chrome
         chromium-browser
Versie(s)    : <53.0.2785.143
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Linux 
         Microsoft Windows

Update
  Debian heeft updates uitgebracht voor chromium-browser die de
  kwetsbaarheden verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chrome.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker.

Beschrijving
  - CVE-2016-5177
  Een Use-after-free-kwetsbaarheid in de V8 JavaScript engine maakt
  het voor een kwaadwillende mogelijk om willekeurige code uit te
  voeren onder de rechten van een gebruiker.
  
  - CVE-2016-5178 Verschillende kwetsbaarheden die zich tijdens
  interne audits en fuzzing manifesteerden zijn opgelost. Google heeft
  geen details vrijgegeven over deze kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van chromium-browser beschikbaar gesteld voor
  Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3683
  
  -= Google =-
  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Google Chrome. Meer
  informatie over deze updates:
  
  https://googlechromereleases.blogspot.nl/2016/09
   /stable-channel-update-for-desktop_29.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV/JlfDeMwlgPRdL0AQiT5gv+JCnlfh12G+tPTjqDf9vbCvWGHbBPLXZz
J3h6+IrM9rxM28T2DPXtbsdV6RkErVgjDwNYHwr1co/z86b5vNea5pqggq3GuH1u
jfXW5OENpgJBw6ninyijWFfnnPLXwi75rf0dFQU2XE7wZQI49s6ptabsCP/ig9AY
0B2fAI+ll/5Uy8aYeagGhArVSTIeb8aKxgy4UvLDJJg5HiMYNFRMZdcTjOaptauN
K4uIgqp7mROkUXrmoWa4X/4ZbaYKHPZ3M6eOIX/ZEV7rxo7fj2yh9zMZbi0KMGpw
aMiKgyhBpvusmL7bnmlvy0SWvIUsQyLSSk68ln6zbyuhrRwkOTNKHx8UrLUAQ9S+
wKnB9NNmijU8sx5wcGUQKa/sAjZgjecmQBrc7lVOiQwT4EfzbWU6u4oXMe6yD9Xz
QBkUoQgHZ8FOWDbaWh7AEd3n50tRayKY266ZNf8hwffzU2vJfVwJGNFarX0h3A2f
kmHeEKF/co+oDCZX2c6H9yuEpVPXvkun
=0cmp
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig