Kwetsbaarheid verholpen in Bash

Fedora heeft een update beschikbaar gesteld om een kwetsbaarheid in Fedora te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

Titel           : Kwetsbaarheid verholpen in Bash
Advisory ID     : NCSC-2016-0872
Versie          : 1.00
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2016-754
                  (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Omzeilen van authenticatie
                  Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum   : 20161003
Toepassing      : GNU Bash
Versie(s)       : 
Platform(s)     : Fedora Linux

Samenvatting
   Fedora heeft een update beschikbaar gesteld om een kwetsbaarheid in
   Fedora te verhelpen.

Gevolgen
   Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
   willekeurige code uit te voeren onder root-rechten.

Beschrijving
   Een kwaadwillende kan met speciaal geprepareerde SHELLOPTS- en
   PS4-variabelen mogelijk willekeurige code uitvoeren.

Mogelijke oplossingen
   -= Fedora =-
   Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24. U kunt deze
   updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
   informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
   installatie vindt u op:
   
   http://osdir.com/ml/fedora-package-announce/2016-10/msg00065.html

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV/JltTeMwlgPRdL0AQgyKAv/VlaGtKBP/vH5AlD3clhP4tnzMWXHUUu2
hB+Gd/c1rGY4Mqs2ewtXZ2/SFxm6r1d765nFkHRvp+BfpfdyPmd5NSxn6iHqFCmK
t3y5+kZhRj3tMrVt5DVissJ/g7Q+xOizYMKQBr4810a+xKDkAWYxyK0SdZhXl8N2
pQRWaDwuLqp8JZo13wwaVdjvIq9XM/8WaSWYfjrR5KYbPCQdZKEYS/Y3QYp2sfaV
X44+FLMT0ovz9bg+deeIBOX2dpGngnSo8EbBV7QIDEVapPbnM0jkevFEUAd+sfQ2
bJh+ppn9LqQKr2tbz6H4KQ0iJywhCNHq6yTTCoforhkShjG6mrrkoB91lOt0KG7c
e+jWPQ1okfVoYYn5X6G8lTgoNfeDG8NQz0IgpGjQct5hE5jFdzgiIe6Gxk6nKgbm
mUhBEO0Ag+a5zHrSjz+rTKfGuH40nKlrndkSP7zGeiBuomqvfp+fW90xvi5SHWxh
PCsbHHsH1YWH38OalUIr4BXUdC0ownos
=wWQv
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig