Kwetsbaarheid verholpen in Bash

Fedora heeft een update beschikbaar gesteld om een kwetsbaarheid in Fedora te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Bash
Advisory ID   : NCSC-2016-0872
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-754
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20161003
Toepassing   : GNU Bash
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Fedora Linux

Samenvatting
  Fedora heeft een update beschikbaar gesteld om een kwetsbaarheid in
  Fedora te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder root-rechten.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan met speciaal geprepareerde SHELLOPTS- en
  PS4-variabelen mogelijk willekeurige code uitvoeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  http://osdir.com/ml/fedora-package-announce/2016-10/msg00065.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV/JltTeMwlgPRdL0AQgyKAv/VlaGtKBP/vH5AlD3clhP4tnzMWXHUUu2
hB+Gd/c1rGY4Mqs2ewtXZ2/SFxm6r1d765nFkHRvp+BfpfdyPmd5NSxn6iHqFCmK
t3y5+kZhRj3tMrVt5DVissJ/g7Q+xOizYMKQBr4810a+xKDkAWYxyK0SdZhXl8N2
pQRWaDwuLqp8JZo13wwaVdjvIq9XM/8WaSWYfjrR5KYbPCQdZKEYS/Y3QYp2sfaV
X44+FLMT0ovz9bg+deeIBOX2dpGngnSo8EbBV7QIDEVapPbnM0jkevFEUAd+sfQ2
bJh+ppn9LqQKr2tbz6H4KQ0iJywhCNHq6yTTCoforhkShjG6mrrkoB91lOt0KG7c
e+jWPQ1okfVoYYn5X6G8lTgoNfeDG8NQz0IgpGjQct5hE5jFdzgiIe6Gxk6nKgbm
mUhBEO0Ag+a5zHrSjz+rTKfGuH40nKlrndkSP7zGeiBuomqvfp+fW90xvi5SHWxh
PCsbHHsH1YWH38OalUIr4BXUdC0ownos
=wWQv
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig