Kwetsbaarheid in Piwik verholpen

Als gevolg van een kwetsbaarheid in Piwik kan een aanvaller mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens. De ontwikkelaars hebben updates voor Piwik uitgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in Piwik verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0873
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : 
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20161003
Toepassing   : Piwik Piwik
Versie(s)    : < 2.16.3
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Als gevolg van een kwetsbaarheid in Piwik kan een aanvaller mogelijk
  toegang krijgen tot gevoelige gegevens. De ontwikkelaars hebben
  updates voor Piwik uitgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Gevolgen
  Een aanvaller kan de kwetsbaarheid misbruiken om mogelijk gevoelige
  gegevens te bemachtigen.

Beschrijving
  Als gevolg van onvolledige beveiligingsmaatregelen is het voor een
  aanvaller mogelijk om inzicht te krijgen in de inhoud van de
  directory tmp/. Hierdoor kunnen mogelijk gevoelige gegevens
  bemachtigd worden.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Piwik hebben versie 2.16.3 uitgegeven om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. De laatste versie van Piwik is
  beschikbaar via de volgende locatie:
  
  https://piwik.org/changelog/piwik-2-16-3/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV/JlwjeMwlgPRdL0AQgsbwwAvmioIHDeAfcZ1ve3yRqKwFJ9M2jA5Zle
C6tqbsyttxHcS5pM224/FmKURsEWFP2fQhnAW1B3Zks0YBNZUiiCQLsuorj+HtI8
UTtJceYLXTAaNV1zIqWxjyASCHyC4fbNWOW3KFDfg/njlKECBmAGktEu7i75FI0q
cDIpkzzCzCDNuczy75jnD+BT8Mlzs4gdtvwQIQvkOqNgkleLsw30VWkTk9dcfmS7
STrEFEXw7QB6Ey88Ng/p6Cks/LxNh0dWGGNIuGxUdSJK0AcZPQkET1A/B/VYzy0X
pRfPpDP+7+Cn/sQMQ9jbiSbC9SoZnesXAh+dNp2tu84G/XMeoupBuH8cOdhoQuz0
H2e4C3/PqyfLdfj1hCYFKxY/Q69O4wrlSDy0/5fQLLpFIF5MVJAVL5H+48y9D6jg
KUQEE3BXsJh9ONMdXv0KxarZ3oHreQHqXjccm5DrylBbppguS5TPdsegljkZUtoZ
05eDp8IB12fT22kuLQiLpKfTrOFUloSB
=spGl
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig