Kwetsbaarheid verholpen in de Fedora kernel

Fedora heeft een update uitgebracht die een kwetsbaarheid in de kernel oplost.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in de Fedora kernel
Advisory ID   : NCSC-2016-0874
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-7425
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20161003
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Fedora

Samenvatting
  Fedora heeft een update uitgebracht die een kwetsbaarheid in de
  kernel oplost.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder root-rechten.

Beschrijving
  - CVE-2016-7425
  De SCSI arcmsr driver bevat een buffer overflow kwetsbaarheid in de
  arcmsr_iop_message_xfer() functie die een kwaadwillende mogelijk kan
  misbruiken om zich root-rechten toe te eigenen op een kwetsbaar
  systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/kernel-4.7.5-100.fc23

Hyperlinks
  http://seclists.org/oss-sec/2016/q3/535

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV/Ju8zeMwlgPRdL0AQgmcgv+OxDO+2hc52/S+2UxATBTXhNPx3j5QyCx
DfP8xAc1kosqexycC8D8PkZVnP7letxbQ0IbLRYNgA/IW+sGjEVWOQI2gOkxGYUi
0TDB/6fIp5X8R/MPUi/Rll7bAqsTbVwovCfjrf056eE6U2gthsTe9waOh3p5Uk/G
Hx4L3e+4TLUJ7340Th7bozXMb2KA5RfrFKzNmrVTjsXMNx0VwDy+d/eGmxupywZZ
O4gNy0FfgE7fSqxbOYtVOvEWdvuMlHBRyiqrM0xFxcgBfzW6eiMpm5RvamWozGK0
vpDv6XfMDcCMiNGRjddVBoH9CQaKHO44EshXLbNuAI8vjtepN+QutCpxR3+HOG7j
npwU+GH3iRsUTzL4pSkWS6TA6bfvZJB/k9+2bBv5NxO9WXeJoGrbgKLnPU5580ck
KrP3b91Rqfkbbi4eOi05KRJt2cjIBoAExxLYcdxoMSDcrIQduo7+wm/EV/ajZeuf
QZer5cy7hw3UDjwQlGWlmzGJtEzWYFhU
=aOkv
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig