Kwetsbaarheden in Joomla! CMS verholpen

Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Joomla! CMS.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in Joomla! CMS verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0955
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2016-8869, CVE-2016-8870
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20161026
Toepassing   : Joomla! CMS
Versie(s)    : 3.4.4 - 3.6.3
Platform(s)   : 

Update
  Op basis van aanvullende informatie over de kwetsbaarheid met CVE-ID
  CVE-2016-8869 is de inschaling van de schade aangepast naar 'High'.
  Het is niet alleen mogelijk om een gebruiker met verhoogde rechten
  aan te maken, maar een kwaadwillende kan ook bepalen in welke groep
  de gebruiker wordt geplaatst, waaronder de 'administrator'-groep. 

Samenvatting
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Joomla! CMS. 

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan door het misbruiken van deze kwetsbaarheden
  een account aanmaken ondanks dat registratie is uitgeschakeld en
  zich registreren met 'administrator'-rechten op het kwetsbare
  systeem.

Beschrijving
  - CVE-2016-8869
  Door onjuist gebruik van ongefilterde gegevens kunnen kwaadwillenden
  zich registreren en zelf bepalen in welke groep ze terechtkomen,
  waaronder de 'administrator'-groep.
  
  - CVE-2016-8870
  Door onvoldoende controles kunnen gebruikers zich registreren
  ondanks dat registratie is uitgeschakeld.

Mogelijke oplossingen
  Joomla! heeft versie 3.6.4 van haar CMS uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie onderstaande pagina voor meer
  informatie:
  
  https://developer.joomla.org/security-centre.html

Hyperlinks
  https://blog.sucuri.net/2016/10
   /joomla-account-creation-vulnerability.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWBBqljeMwlgPRdL0AQh/lQv+PXq6sPEqThCmezC2IciROJFl+H/FVJEE
L84fsZU8wBVMt/qqS0JqnC2r2tXNJbmft1j93gLLwVs+CQvbewdqVTtNn27EBxCA
FmDuEAKwre0s9fyc6QZQoo7RwcS/TqM/vZDv/6mVy+Duc2x39POxrnAGSqoBKPEq
7nM4PdeqaCNdXqXDzpKiTflZpbAERdNbIl/jw1LueVVZ/TBkwa9j/uOYK0jSNDU7
Cbq7eX1KfZKyWrvqXkZXrhkhp1IztsJdvDQgfpGTPsZVmC7WJsslgreJvdWzW0E1
VWo3joKO0+AxloqIQ1XSORz7TyGwTp+9aij331lkRJyA2xWDm5/Bp6cZSc6f1Rzz
sHndprTlClPCaX0bpieYkYrKfi/bmo86wTgEia4wjhDFzQM6JmPutRyYrZXsme57
RNX7akEB1ED8252H2Tog18Ql3xv8YXYFAFaUwyTBFqBU8nf1wrHaj5ToSblM7fyq
hrPC+OgFG3+hEKVf4ZIx1m/+/tRT9omL
=07c7
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig