Kwetsbaarheden in Red Hat Kernel verholpen

Er bevinden zich twee kwetsbaarheden in de Linux Kernel van Red Hat.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in Red Hat Kernel verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0964
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-1583, CVE-2016-5195
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20161031
Toepassing   : Kernel
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Red Hat Linux

Update
  CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er bevinden zich twee kwetsbaarheden in de Linux Kernel van Red Hat.

Gevolgen
  Een lokale kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze
  kwetsbaarheden verhoogde rechten verschaffen op het kwetsbare
  systeem.

Beschrijving
  - CVE-2016-1583
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in eCryptfs waarbij er onjuist
  gebruik gemaakt wordt van de mmap-functie. Hierdoor ontstaat er een
  recursieve page-fault. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om verhoogde rechten te verkrijgen op het
  kwetsbare systeem.
  
  - CVE-2016-5195
  Er bevindt zich een race-condition-kwetsbaarheid in het
  memory-management. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om verhoogde rechten te verkrijgen op het
  kwetsbare systeem.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2124.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie zie:
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-October
   /022135.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWBd6qzeMwlgPRdL0AQj2Vgv/WKoCpCSjLSOljHL82fSv8G88DvJtuNeD
eVPDZ/ZtppEA7CHduW+q68COiL1pTF8ffe0bieCjOBPp6Rjo85Q12E9cX4DwlQD9
/9a8TL+Svl9Z+katIH9V+Uz1K4mHEpQVkp2zVuTk1FoztKtg6VFwkFPeb//hY/LZ
7e6un+RVW8v/rcGdc9gkX+45dbVoemUMle+jKhwSntpuU8hwMRPYLkUnc5lcmDlx
8C76IWzW+GS+aCM6sjQMFLdZ2D3WjYX2fy8ViSZLydozg6TVxXBrBBVGaVEZ7X3e
kTZDJ64ZSwjf5XORWPYYGwnymvdi7mnc0gOLAONJIWwigjl898mrQmPbpV55So3T
H2U3yX2zqp/Csxpor85xlYzfIjt3FlGL/HE+HxuI1sw6NqtGCmwriWiW73YqSUUr
J1uCpVgN8Uc603BPbW32FCdY5wTuoPCFQ4vpJjPxNkOG1wRLMwJbVw8G2NuV0gsx
y5zQ2zQxpU76cNsepUf2wzueTn59fDdw
=g9Mg
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig