Kwetsbaarheden verholpen in SAP

SAP heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP
Advisory ID   : NCSC-2016-1011
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : 
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20161109
Toepassing   : SAP
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  SAP heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het
  uitvoeren van willekeurige code of het verkrijgen van gevoellige
  gegevens.

Beschrijving
  Er bevinden zich twee OS-command-injection-kwetsbaarheden in SAP,
  die het mogelijk maken om willekeurige code uit te voeren met de
  rechten van het proces waaronder de SAP server draait. Hierdoor kan
  er ook toegang worden verkregen tot gevoelige gegevens of
  systeemgegevens.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2371726
  https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2357141

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWCN6TDeMwlgPRdL0AQhiwAv/TC7Mdtvoe2Xo3pVMB2+d7FNjtuDVociy
ia/G+XY1CEQsYx3tIVUnftwqHxxiCFy9lYCBabaWpgkdGF8qwygAfoJ2LveJvUAW
hInfSs7jHRbmp32i+zAvJ311blUZ3y/umYJnxEJPTgzsE55nBmXbPXHSHfaBoGA1
Dh4N4WeNCFPVohxIjQnEVDya411mbHFao/foZkddG7spp+luVrrooOfRx7H3+v6n
RBN9FXdahAJhssIm9Vl9P9X1WpBOpnu23aVPWBxBJv+C7F36r8D1nq7Bu0XVM1KI
TCKM8rwCdhZVgpSkxQEU78oKiHfw86o/TLQhdpvUDh71b679QfM8Ehp7CvN0s3Ga
i25gK0RmnRJLdHpjJkM/Vupwdf2CPsYY0dH0899PkcU+VGrlxJmp5xccmoqc3yh5
RMXMPT0ZS8zdhTTWz2lZjdHC0vnEEN9/ER0Fh+lKnoZLdy5wPZ2j+XZDCnzQ5ybe
J6a4880ktPshMTjEZ3tqTMefBs70IL8H
=4qQX
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig