Meerdere kwetsbaarheden verholpen in SUSE Linux kernel

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben diverse kwetsbaarheden in de Linux kernel verholpen voor OpenSUSE 13.2, 42.1 en 42.2.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in SUSE Linux
         kernel
Advisory ID   : NCSC-2016-1080
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-1350, CVE-2015-8956, CVE-2015-8962,
         CVE-2015-8963, CVE-2015-8964, CVE-2016-7042,
         CVE-2016-7097, CVE-2016-7425, CVE-2016-7910,
         CVE-2016-7911, CVE-2016-7913, CVE-2016-7914,
         CVE-2016-7916, CVE-2016-7917, CVE-2016-8630,
         CVE-2016-8632, CVE-2016-8633, CVE-2016-8645,
         CVE-2016-8646, CVE-2016-8655, CVE-2016-8666,
         CVE-2016-9083, CVE-2016-9084, CVE-2016-9178,
         CVE-2016-9555, CVE-2016-9793, CVE-2016-9794,
         CVE-2016-9919
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20170131
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : SUSE Linux
         OpenSUSE

Update
  De makers van SUSE hebben updates beschikbaar gemaakt om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 11-SP2. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie. 

Samenvatting
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben diverse kwetsbaarheden in de
  Linux kernel verholpen voor OpenSUSE 13.2, 42.1 en 42.2.

Gevolgen
  Een aanvaller kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, willekeurige code uit te voeren of
  mogelijk gevoelige gegevens te bemachtigen.

Beschrijving
  - CVE-2016-7042
  Het geheugenbeheer in de proc_keys_show()-functie bevat een
  kwetsbaarheid waardoor een lokale gebruiker een Denial-of-Service
  kan veroorzaken.
  
  - CVE-2016-7911, CVE-2016-7910
  Door kwetsbaarheden in het kernel bestandsysteem kan een
  kwaadwillende willekeurige code uitvoeren binnen de kernel.
  
  - CVE-2016-7916
  Door een kwetsbaarheid in het proc bestandsysteem kan een
  kwaadwillende toegang krijgen tot gevoelige gegevens.
  
  - CVE-2016-7917
  Door een kwetsbaarheid in de netwerkondersteuning van de kernel kan
  een kwaadwillende toegang krijgen tot gevoelige gegevens.
  
  - CVE-2016-8630
  Door een NULL-pointer-dereference-fout kan een aanvaller mogelijk
  een Denial-of-Service veroorzaken of beveiligingsmaatregelen
  omzeilen.
  
  - CVE-2016-8632
  De tipc_msg_build-functie in net/tipc/msg.c valideert incorrect de
  relatie tussen de minimum fragment-lengte en maximum packet-size wat
  kan leiden tot een heap-based-buffer-overflow-kwetsbaarheid. Een
  lokale kwaadwillende kan hierdoor mogelijk een Denial-of-Service
  veroorzaken of verhoogde gebruikersrechten verkrijgen.
  
  - CVE-2016-8645
  De TCP-stack in de Linux kernel van voor 4.8.10 voert
  socket-buffer-afkapping niet goed uit. Dit geeft lokale gebruikers
  de mogelijkheid om een Denial-of-Service uit te voeren en heeft
  mogelijk andere, nog ongespecificeerde, gevolgen.
  
  - CVE-2016-8655
  Er bevindt zich een race-condition-kwetsbaarheid in de
  af_packet-implementatie van de Linux kernel wat leidt toch een
  use-after-free-kwetsbaarheid. Een kwaadwillende kan deze
  kwetsbaarheid gebruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of
  willekeurige code uit te voeren met root-rechten.
  
  - CVE-2016-8666
  Een kwaadwillende kan op afstand via de IP-stack in de Linux kernel
  een Denial-of-Service veroorzaken of andere impact veroorzaken door
  het triggeren van het gebruik van het GRO-path voor pakketten die
  gebruik maken van tunnel stacking. Deze kwetsbaarheid is gerelateerd
  aan de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-7039.
  
  - CVE-2016-9083
  De vfio driver zorgt voor directe toegang van gebruikers voor
  bepaalde apparaten. De "VFIO_DEVICE_SET_IRQS ioctl" voor
  vfio-PCI-apparaten heeft een "state confusion bug" waardoor integer
  overflow controles kunnen worden overgeslagen. Dit kan uiteindelijk
  leiden tot het corrumperen van geheugen.
  
  - CVE-2016-9084
  Door het gebruik van kzalloc bij het vermenigvuldigen van een
  integer kan een integer overflow voorkomen in vfio_pci_intrs.c.
  
  - CVE-2016-9555
  De sctp_sf_ootb-functie in net/sctp/sm_statefuns.c valideert de
  chuck-lengte van de eerste chunk niet wat leidt tot een
  out-of-bounds-slab-access-kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid kan
  leiden tot een ongespecificeerde impact.
  
  - CVE-2016-9793
  Er bevinden zich signed-integer-overflow-kwetsbaarheden in de
  setsockopt-functie van de Linux-kernel. Een lokale kwaadwillende met
  CAP_NET_ADMIN-rechten kan deze kwetsbaarheid misbruiken voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service.
  
  - CVE-2016-9919
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in het valideren van de
  destination structure van een IPv6 netwerkpakket. Een kwaadwillende
  kan via een malafide gefragmenteerd IPv6 pakket een
  Denial-of-Service veroorzaken. 

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE 13.2, Leap 42.1 en Leap
  42.2. Deze verhelpen NIET de kwetsbaarheden met CVE-ID
  CVE-2016-8645, CVE-2016-9793 en CVE-2016-9919. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  OpenSUSE 13.2
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-12
   /msg00029.html
  
  Leap 42.1
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-12
   /msg00027.html
  
  Leap 42.2
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-12
   /msg00026.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11-SP2 en 12. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  SUSE 11-SP2:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-January
   /002609.html
  
  SUSE 12:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-January
   /002564.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWJDtWChuEbXFfhL2AQgg5gv+KRURXUKMuSVtU4yWrZ6VD8hPSaUImPnr
u+tqtVdQwetWbSDEIQXGNGNFAgS3NnsMcm7rQWvj8nZqEj3qbg5SdsoQvmveaz2A
W5PBrk8g7tt/u+d4e5XhpJFTOvcw916WqdcBMbcUc5p3k2n7JchiHSNtCYCGotNr
3YrRPII1FPTRfCH4dHjTUfJagMdS6gK326729keMFC/GJSy4bhf6m2uQEHLqDrPA
cjy79YJ39G5yK/t5ai0HfN5LAOm/73sfU7qHMHjEFDwUg2U0XOkgVK9TWhRw6DEx
s9z7Q4Eiyt1NnQbdZAwXDQjNBwxWMrKLKWRtyDNtDoXsNNq5toXN2KFej42k2gA7
PsgZqEJQPUT2wOBFdnmkjWQ/FSbaQ0Mykt46C5xGGZMe/OkD9Qyc4oZL3gz0rXyS
fsvkwr6rzY6TCusqqN5oysprhCLWEx7bHlBYlwQdfizJ+PuJmBdTXONRqj9rnIBd
XcWlpo2+TyS4AlfwOuU88l6T3AWhPwKy
=DFc0
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig