Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK

Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Java SE die de kwetsbaarheden verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.14 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE
         en OpenJDK
Advisory ID   : NCSC-2017-0050
Versie     : 1.14
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2016-2183, CVE-2016-5546, CVE-2016-5547,
         CVE-2016-5548, CVE-2016-5549, CVE-2016-5552,
         CVE-2016-8328, CVE-2017-3231, CVE-2017-3241,
         CVE-2017-3252, CVE-2017-3253, CVE-2017-3259,
         CVE-2017-3260, CVE-2017-3261, CVE-2017-3262,
         CVE-2017-3272, CVE-2017-3289
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20170228
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
         Oracle Java
Versie(s)    : 9.0.0.0 tot 9.0.0.2 
         8.5.0.0 tot 8.5.5.11 
         8.0.0.0 tot 8.0.0.13
         7.0.0.0 tot 7.0.0.41
Platform(s)   : CentOS
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE
         Ubuntu
         Debian

Update
  IBM heeft updates uitgegeven voor IBM WebSphere Application Server
  om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-5546, CVE-2016-5547,
  CVE-2016-5548, CVE-2016-5549 en CVE-2016-2183 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie. 

Samenvatting
  Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Java SE die de
  kwetsbaarheden verhelpen.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan mogelijk willekeurige code
  uitvoeren met de rechten van de kwetsbare applicatie of een
  Denial-of-Service veroorzaken.

Beschrijving
  Oracle heeft met de Critical Patch Update (CPU) van januari 2017
  diverse kwetsbaarheden in Oracle Java SE verholpen. Onderstaande
  tabel beschrijft de kwetsbaarheden die zijn verholpen op basis van
  het CVE-ID en de CVSS-score.
   
  ------------------------
  | CVE-ID    | CVSS | 
  ------------------------
  | CVE-2017-3289 | 9.6 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3272 | 9.6 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3241 | 9.0 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3260 | 8.3 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3253 | 7.5 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5546 | 7.5 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5549 | 6.5 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5548 | 6.5 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3252 | 5.8 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3262 | 5.3 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5547 | 5.3 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5552 | 5.3 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3231 | 4.3 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3261 | 4.3 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3259 | 3.7 |
  ------------------------
  | CVE-2016-8328 | 3.7 |
  ------------------------
  | CVE-2016-2183 | 3.1 |
  ------------------------
  
  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-3241 is een
  Proof-of-Concept publiek beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates voor Oracle Java SE uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de
  website van Oracle. Zie voor meer informatie:
   
  http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujan2017-2881727.htm
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2016-5546, CVE-2016-5547, CVE-2016-5548, CVE-2016-5552,
  CVE-2017-3231, CVE-2017-3241, CVE-2017-3252, CVE-2017-3253,
  CVE-2017-3261, CVE-2017-3272 en CVE-2017-3289 te verhelpen voor
  java-1.8.0-openjdk in CentOS 6 en 7 en voor java-1.7.0-openjdk in
  CentOS 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige
  installatie, zie:
  
  CentOS 6, java-1.8.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-January
   /022247.html
  
  CentOS 7, java-1.8.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-January
   /022248.html
  
  CentOS 5, java-1.7.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-February
   /022270.html
  
  CentOS 6, java-1.7.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-February
   /022269.html
  
  CentOS 7, java-1.7.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-February
   /022271.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van OpenJDK 7 beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3782
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 en 25. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 24:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-4cb58f0bda
  
  Fedora 25:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-c1252ccd41
  
  -= IBM =- 
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor WebSphere Application
  Server om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-5546,
  CVE-2016-5547, CVE-2016-5548, CVE-2016-5549 en CVE-2016-2183 te
  verhelpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op: 
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21998379
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0269.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates voor java-1_7_0-openjdk
  en java-1_8_0-openjdk beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1 en Leap 42.2. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  java-1_7_0-openjdk
  http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-02/msg00092.html
  
  java-1_8_0-openjdk
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-02
   /msg00003.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht voor Oracle Linux 5, 6 en 7. Meer
  informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-0269.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor RHEL Desktop 5, RHEL
  6 en RHEL 7 om de kwetsbaarheden met kenmerken CVE-2016-5546,
  CVE-2016-5548, CVE-2016-5552, CVE-2017-3231, CVE-2017-3241,
  CVE-2017-3252, CVE-2017-3253, CVE-2017-3259, CVE-2017-3261 en
  CVE-2017-3272 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  java-1.6.0-sun:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0177.html
  
  java-1.7.0-openjdk:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0269.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12-SP1 en 12-SP2. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-01
   /msg00068.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in OpenJDK 8 voor Ubuntu 16.04 LTS en 16.10, OpenJDK 7
  voor Ubuntu 14.04 LTS en OpenJDK 6 voor Ubuntu 12.04 LTS. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3179-1/
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3194-1/
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3198-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWLWUMyhuEbXFfhL2AQg1nwv/XtgnRDpkzLAnwEjx+tcq5J37ApZjudiY
dMQdH7oLlSeTEJd3n1Wg/XH3HSaMb49YQ2K8Op290ZT1VifCA8ZyrR0sBr6HOujm
adLhnEwXkTeGX5X12JBvOg+o/LXL46JgowiAI7nzl86MIUZZqjctdPHwMpgpBcK2
t8DBQq+vtTJOzlH9iAJ3J0oJdqLyWplng7R+Sp7Q5Kmsyog4D0qr4XaBAmWbYZgb
WdsdE6khvJ5xQn9Iqdq8y/wxbJV45whSEEoEZ2Hcai6Uhl6NaiPMVIj6Q2dcdg93
HrAIPXhyTKYigkjHllsXI2/nUQFZFCxK37vY1aVKEkr0FJAz+rK+2NOokj7tk+Hm
z0JIgafvsYZCw0X5OOZ1Zdgj7aTRvG4VICahCx9yMzJgRO1qw4A4nYnQ2bXSfp2w
4ITfQUqJfORff0mLBZHoXjFRp+krbBWnrZ2KIj0UK67SIt5Vrj01r0d39fsgdA1m
P/0+Ryf9NiWQd37bneYikLRaDIpHc6/i
=U/8T
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig