Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK

Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Java SE die de kwetsbaarheden verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.20 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE
         en OpenJDK
Advisory ID   : NCSC-2017-0050
Versie     : 1.20
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2016-2183, CVE-2016-5546, CVE-2016-5547,
         CVE-2016-5548, CVE-2016-5549, CVE-2016-5552,
         CVE-2016-8328, CVE-2017-3231, CVE-2017-3241,
         CVE-2017-3252, CVE-2017-3253, CVE-2017-3259,
         CVE-2017-3260, CVE-2017-3261, CVE-2017-3262,
         CVE-2017-3272, CVE-2017-3289
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20170914
Toepassing   : IBM IBM Mobile Connect (MC)
         IBM Tivoli Monitoring
         IBM Rational ClearCase
         IBM Rational ClearQuest
         IBM Spectrum Protect
         IBM Tivoli Network Storage Manager
         IBM WebSphere Application Server
         IBM Websphere Portal
         Oracle Java
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         CentOS CentOS
         Debian Linux
         Fedora Project Fedora
         IBM AIX
         Novell SUSE Linux
         OpenSUSE OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Desktop
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         SuSE Linux Enterprise

Update
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in IBM ClearQuest en IBM ClearCase. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Java SE die de
  kwetsbaarheden verhelpen.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan mogelijk willekeurige code
  uitvoeren met de rechten van de kwetsbare applicatie of een
  Denial-of-Service veroorzaken.

Beschrijving
  Oracle heeft met de Critical Patch Update (CPU) van januari 2017
  diverse kwetsbaarheden in Oracle Java SE verholpen. Onderstaande
  tabel beschrijft de kwetsbaarheden die zijn verholpen op basis van
  het CVE-ID en de CVSS-score.
   
  ------------------------
  | CVE-ID    | CVSS | 
  ------------------------
  | CVE-2017-3289 | 9.6 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3272 | 9.6 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3241 | 9.0 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3260 | 8.3 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3253 | 7.5 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5546 | 7.5 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5549 | 6.5 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5548 | 6.5 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3252 | 5.8 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3262 | 5.3 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5547 | 5.3 |
  ------------------------
  | CVE-2016-5552 | 5.3 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3231 | 4.3 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3261 | 4.3 |
  ------------------------
  | CVE-2017-3259 | 3.7 |
  ------------------------
  | CVE-2016-8328 | 3.7 |
  ------------------------
  | CVE-2016-2183 | 3.1 |
  ------------------------
  
  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-3241 is een
  Proof-of-Concept publiek beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates voor Oracle Java SE uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de
  website van Oracle. Zie voor meer informatie:
   
  http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujan2017-2881727.htm
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2016-5546, CVE-2016-5547, CVE-2016-5548, CVE-2016-5552,
  CVE-2017-3231, CVE-2017-3241, CVE-2017-3252, CVE-2017-3253,
  CVE-2017-3261, CVE-2017-3272 en CVE-2017-3289 te verhelpen voor
  java-1.8.0-openjdk in CentOS 6 en 7 en voor java-1.7.0-openjdk in
  CentOS 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige
  installatie, zie:
  
  CentOS 6, java-1.8.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-January
   /022247.html
  
  CentOS 7, java-1.8.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-January
   /022248.html
  
  CentOS 5, java-1.7.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-February
   /022270.html
  
  CentOS 6, java-1.7.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-February
   /022269.html
  
  CentOS 7, java-1.7.0-openjdk:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-February
   /022271.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van OpenJDK 7 beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3782
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 en 25. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 24:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-4cb58f0bda
  
  Fedora 25 java-1.8.0-openjdk-aarch32-1.8.0.112:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-c1252ccd41
  
  Fedora 25 java-1.8.0-openjdk-1.8.0.131-1.b12:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-25358a23ad
  
  Een samenvatting van de in deze recente patch verholpen
  kwetsbaarheden is te vinden op:
  http://mail.openjdk.java.net/pipermail/jdk7u-dev/2017-February
   /010668.html
  
  -= IBM =- 
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM WebSphere Application
  Server, IBM ClearQuest en IBM ClearCase om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2016-5546, CVE-2016-5547, CVE-2016-5548, CVE-2016-5549
  en CVE-2016-2183 te verhelpen. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op: 
  
  IBM WebSphere:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21998379
  
  IBM ClearQuest:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22002882
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007617
  
  IBM ClearCase:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22002860
  
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM WebSphere Portal om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-2183, CVE-2016-5546,
  CVE-2016-5547, CVE-2016-5548, CVE-2016-5549, CVE-2016-5552 en
  CVE-2017-3253 te verhelpen. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op: 
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21999481
  
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Mobile Connect om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-3272, CVE-2017-5548,
  CVE-2017-3261, CVE-2017-3231 en CVE-2016-2183 te verhelpen. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op: 
  
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22000443
  
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM AIX om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op: 
  
  https://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security
   /java_jan2017_advisory.asc
  
  IBM heeft updates uitgegeven voor IBM Tivoli Monitoring om de
  kwetsbaarheden in IBM Java SDK te verhelpen. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u
  op: 
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uids=wg22002865
  
  IBM heeft updates uitgegeven voor IBM Spectrum Protect (voorheen
  Tivoli Storage Manager) om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2016-5542, CVE-2017-3260 en CVE-2016-5552 in IBM Java SDK te
  verhelpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op: 
  
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22002537
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0269.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates voor java-1_7_0-openjdk
  en java-1_8_0-openjdk beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1 en Leap 42.2. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  java-1_7_0-openjdk
  http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-02/msg00092.html
  
  java-1_8_0-openjdk
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-02
   /msg00003.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht voor Oracle Linux 5, 6 en 7. Meer
  informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-0269.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor RHEL Desktop 5, RHEL
  6 en RHEL 7 om de kwetsbaarheden met kenmerken CVE-2016-5546,
  CVE-2016-5548, CVE-2016-5552, CVE-2017-3231, CVE-2017-3241,
  CVE-2017-3252, CVE-2017-3253, CVE-2017-3259, CVE-2017-3261 en
  CVE-2017-3272 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  java-1.6.0-sun:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0177.html
  
  java-1.7.0-openjdk:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0269.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12-SP1 en 12-SP2. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-01
   /msg00068.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in OpenJDK 8 voor Ubuntu 16.04 LTS en 16.10, OpenJDK 7
  voor Ubuntu 14.04 LTS en OpenJDK 6 voor Ubuntu 12.04 LTS. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3179-1/
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3194-1/
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3198-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWbpeyihuEbXFfhL2AQg3eAv/R+FItV9UpRcsmN6Vow2hijbXTnbzFfID
wgrfxz6rv3wzIcQbYExiJmhY886PpKKQzvsA7pwGSZrUa5u+pst/P4+u9SiU6gZ+
oIgcCE5I5DuhHbn233Z42lqfIpNOtVX5KwJ++ZWOM+KM8dnLc+5PklmmMIT50vi2
FyQUVnr+R8anLja47hcML8iiOF1BknGqZZ81EK0Ahg7jZXYs6VXUf51+luYh3Cgj
mLbwFdRDujc4+d+Mb23AjrY7DbdgTBNwgARQ/jDHRM9GfbG/75Po6o1zDBydPmKR
vm/axw1PVUL1+o65OEgTwcobR/quQFmyrPaWBcepeMK28Y2WTX0Aj4k/riA32zZ6
4MaJpl9bi7yD/A9EZMKXYRLXxNdjsucXTuS/dcHcyapYnouv6WBSahHcWCErRS0Y
YAVsPj8Sac60P48FN5spIpJlIrimMMtcArEa6WdXRHtAnTbMzAQ0sueZVB8PqCOK
VdqoGewefYfwBCJsj/I6jP7oikCpQmKJ
=eFbt
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig