Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2017-0079
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-5006, CVE-2017-5007, CVE-2017-5008,
         CVE-2017-5009, CVE-2017-5010, CVE-2017-5011,
         CVE-2017-5012, CVE-2017-5013, CVE-2017-5014,
         CVE-2017-5015, CVE-2017-5016, CVE-2017-5017,
         CVE-2017-5018, CVE-2017-5019, CVE-2017-5020,
         CVE-2017-5021, CVE-2017-5022, CVE-2017-5023,
         CVE-2017-5024, CVE-2017-5025, CVE-2017-5026
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20170228
Toepassing   : Google Chrome
         Chromium
Versie(s)    : < 56.0.2924.76
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Linux
         FreeBSD
         Microsoft Windows

Update
  De ontwikkelaars van SUSE Linux hebben updates uitgegeven voor SUSE
  Linux Enterprise 12 om de kwetsbaarheden te verhelpen in Chromium.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome.

Gevolgen
  Door deze kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende
  mogelijk een Denial-of-Service veroorzaken, een spoofing-aanval
  uitvoeren, willekeurige code uitvoeren onder de rechten van de
  gebruiker, een Cross-Site-Scripting-aanval uitvoeren, toegang
  verkrijgen tot gevoelige gegevens of beveiligingsmaatregelen
  omzeilen.

Beschrijving
  - CVE-2017-5006, CVE-2017-5007, CVE-2017-5008, CVE-2017-5010,
  CVE-2017-5018, CVE-2017-5020
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Google Chrome. Door deze
  kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende mogelijk een
  Cross-Site-Scripting (XSS) aanval uitvoeren.
  
  - CVE-2017-5011
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Devtools van Google Chrome.
  Door deze kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende mogelijk
  toegang verkrijgen tot bestanden op het lokale systeem.
  
  - CVE-2017-5009, CVE-2017-5012, CVE-2017-5017, CVE-2017-5019,
  CVE-2017-5021, CVE-2017-5023, CVE-2017-5024, CVE-2017-5025
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Google Chrome. Door deze
  kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende mogelijk een
  Denial-of-Service veroorzaken of willekeurige code uitvoeren onder
  gebruikersrechten.
  
  - CVE-2017-5013, CVE-2017-5015, CVE-2017-5016, CVE-2017-5026
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Google Chrome. Door deze
  kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende mogelijk een
  spoofing-aanval uitvoeren.
  
  - CVE-2017-5022
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in het Blink-component van Google
  Chrome. Door deze kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende
  mogelijk beveiligingsmaatregelen omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Google Chrome hebben versie 56.0.2924.76
  uitgebracht waarin de kwetsbaarheden worden verholpen. Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://chromereleases.googleblog.com/2017/01
   /stable-channel-update-for-desktop.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van chromium-browser beschikbaar gesteld voor
  Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3776
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in chromium. U kunt deze updates installeren uit de
  FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /4b9ca994-e3d9-11e6-813d-e8e0b747a45a.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1 en Leap 42.2. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-02/msg00080.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 Supplementary. U kunt deze updates installeren met behulp
  van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over
  een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0206.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-02/msg00112.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWLWUQihuEbXFfhL2AQjSswv/TtvbNcJ3D7vQ88HO5HqedQTIi5rc6Xrr
R+SnI0Ivqc5bcLw01jxu5qeiFxffAAGtOjvOltOejzRMF4GX1IJv4BaaYOHkRwma
nmaF2etMgd3DEMMMMobd0zBp4gDJFZ64GuQa/odIsOiodPfws/xrdlwit63JDd13
i6U0odibVl499h1U+ZKuRXYoXVTTqoScL3LUIEoSejBWZpq0vqUHdudHfGSk+Qe8
1YtwR2dsNppgt3oEdG6Lq3wBGr0LXe15AA3UiY61+bO8b1jl9mq5yiv9eMiNEOEb
ALq4+TvB/xGXsCoQjrmFCjLln1VxX02zCYJhO75UolBijCqH2MTUqX939M5cOdJD
IqXoY6o2VqoESN2LVn3dgy0+FJaZT/zlhi8CncNfxYemSOl1rohP3ea9mCsM/sgv
/tmK0SAMKZcs+OkiMqf/bWXfdtb0mHgSN1fNHEBCbdN1dDwmOE+PSZxKj0VLDnsI
zD5rCy0mnjcaIPdUOkzGFhehTPWtD/HH
=d5/s
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig