Kwetsbaarheden in Fedora kernel verholpen

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Fedora kernel.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in Fedora kernel verholpen
Advisory ID   : NCSC-2017-0088
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2016-10153, CVE-2017-5547, CVE-2017-5548,
         CVE-2017-5551, CVE-2017-5576, CVE-2017-5577
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20170201
Toepassing   : Kernel
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Fedora

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Fedora kernel.

Gevolgen
  Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om een Denial-of-Service te veroorzaken of om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen.

Beschrijving
  - CVE-2016-10153
  Er bevindt zich een Denial-of-Service-kwetsbaarheid in libceph.
  Alleen kernels die VMAP_STACK gebruiken zijn kwetsbaar. Verdere
  details zijn niet bekend gemaakt.
  
  - CVE-2017-5547
  Er bevindt zich een Denial-of-Service-kwetsbaarheid in HID corsair.
  Verdere details zijn niet bekend gemaakt.
  
  - CVE-2017-5548
  Er bevindt zich een Denial-of-Service-kwetsbaarheid in
  ieee802154/atusb.c. Alleen kernelversies 4.9 of hoger zijn
  kwetsbaar. Verdere details zijn niet bekend gemaakt.
  
  - CVE-2017-5551
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de setxattr-functie van de
  Linux kernel. Hierdoor is het voor een kwaadwillende mogelijk om
  groepsrechten te verkrijgen door middel van een applicatie die
  gebruik maakt van setgid.
  
  - CVE-2017-5576
  Er bevindt zich een integer-overflow-kwetsbaarheid in de
  VC4_SUBMIT_CL IOCTL-functie van de VideoCore-DRM-driver. Verdere
  details zijn niet bekend gemaakt.
  
  - CVE-2017-5577
  Er bevindt zich een heap-buffer-overflow-kwetsbaarheid in de
  VC4_SUBMIT_CL IOCTL-functie van de VideoCore-DRM-driver. Verdere
  details zijn niet bekend gemaakt.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 em 25. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /7LTLY4RAPHR4ODGHZCRFVJEAMVLAJ7QO/
  
  Fedora 25:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /BO6UJOJDEEYWFXZR7BIQNKCPC4CODB7C/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWJGmfShuEbXFfhL2AQiH9gwAjB46WAfwUtG21dGKl3Kwc5ku8ilHxirt
yerAK2pusU4swWgseDy2swm0nAimHHxKyo9TD5oETrXkcB4xx44dA2dlAka2FdvI
H4o6I15akknSLCOgUqsX/NNC0zzu58FeNM2LpywLmhlI3YvMGHFzZ3n75PoiYu3n
PV+owMPMlnwRllZDfkLDOACFI4Jsb2Od2HgOYMccBT8JbXYcMbvRgaFCaupwLyC0
0PiAGE6lU1kxvmbMD7DgmBuRV3Rf3F12OMPmQ91bbmlw94V1Ybuc50lgkVFffZ9S
3k1vVG9PE7IzxgCimBKfVPaAmFmcHfAes52aGnFMOoGw3QqmummRjZCDQ62I/JSJ
ToveqvobnUX/SP0uqSuShH4G9ba2W+O35fN4BgV1/U0Bk3iBAB/gSphmS5IJxhkR
pX77Wsu4dn16Et0fWUqjZG7LyzjZUop/7rSf62ggOnxsTFcyhljoZjGhE2n/1brQ
wQnvSjW7IytucKVyDnSVi4FqhlzjNM7P
=uxIm
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig