Kwetsbaarheid ontdekt in meerdere processoren

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een onderzoek gepubliceerd over een aanvalstechniek die kan worden gebruikt om de Address Space Layout Randomization (ASLR) beveiligingsmaatregel te omzeilen vanuit lokale applicaties. De aanvalstechniek is mogelijk door de manier waarop moderne processoren omgaan met cache geheugen. Volgens de onderzoekers zijn in...

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in meerdere processoren
Advisory ID   : NCSC-2017-0125
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-5925, CVE-2017-5926, CVE-2017-5927,
         CVE-2017-5928
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20170215
Toepassing   : Apple Safari
         Google Chrome
         Microsoft Edge
         Mozilla Firefox
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Processoren van Intel, AMD en ARM

Samenvatting
  Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een
  onderzoek gepubliceerd over een aanvalstechniek die kan worden
  gebruikt om de Address Space Layout Randomization (ASLR)
  beveiligingsmaatregel te omzeilen vanuit lokale applicaties. De
  aanvalstechniek is mogelijk door de manier waarop moderne
  processoren omgaan met cache geheugen. Volgens de onderzoekers zijn
  in ieder geval processoren van Intel, AMD en ARM kwetsbaar voor de
  aanvalstechniek. 
  
  De onderzoekers hebben aangetoond dat de aanvalstechniek kan worden
  misbruikt vanuit een webbrowser, door middel van speciaal
  geprepareerde JavaScript-code. De aanvalstechniek zelf zal niet
  leiden tot een gecompromitteerd systeem, hiervoor zal een
  kwaadwillende altijd beschikking moeten hebben over een
  (geheugencorruptie)kwetsbaarheid in dezelfde applicatie als waarin
  de aanvalstechniek wordt uitgevoerd. 

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om de
  Address Space Layout Randomization (ASLR) beveiligingsmaatregel te
  omzeilen vanuit een lokale applicatie. 

Beschrijving
  De AnC-aanvalstechniek is mogelijk omdat via een side-channel aanval
  kan worden gevonden welke locaties in de page tables pages worden
  aangedaan tijdens een page table walk door de Memory Management Unit
  (MMU). De onderzoekers hebben aangetoond dat de aanvalstechniek
  toepasbaar is vanuit webbrowsers. Hiervoor dient een kwaadwillende
  wel een gebruiker over te halen tot het bezoeken van een website
  waarop speciaal geprepareerde JavaScript-code staat. 
  
  De aanvalstechniek zelf zal niet leiden tot een gecompromitteerd
  systeem, hiervoor zal een kwaadwillende altijd beschikking moeten
  hebben over een (geheugencorruptie)kwetsbaarheid in dezelfde
  applicatie waarin ook de aanvalstechniek wordt uitgevoerd. De
  JavaScript-code moet ook in staat zijn om erg nauwkeurige
  tijdsmetingen te doen. Het kunnen doen van deze tijdsmetingen wordt
  door ontwikkelaars van browsers als onwenselijk geacht. 
  
  Mogelijk kan de aanvalstechniek ook worden toegepast vanuit een
  ander soort lokale applicatie dan een webbrowser. Lokale applicaties
  die speciaal geprepareerde gebruikerscode toe staan, zoals Microsoft
  Office of Adobe Flash, kunnen mogelijk ook kwetsbaar zijn voor de
  aanval. Dit laatste is echter niet door de onderzoekers
  geverifieerd. 
  
  - CVE-2017-5925
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in meerdere processoren van Intel.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om de
  ASLR-beveiligingsmaatregel te omzeilen vanuit de context van een
  lokale applicatie. 
  
  - CVE-2017-5926
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in meerdere processoren van AMD.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om de
  ASLR-beveiligingsmaatregel te omzeilen vanuit de context van een
  lokale applicatie. 
  
  - CVE-2017-5927
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid meerdere processoren van ARM. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om de
  ASLR-beveiligingsmaatregel te omzeilen vanuit de context van een
  lokale applicatie. 
  
  - CVE-2017-5928 
  Het is mogelijk om erg precieze tijdsmetingen te doen in diverse
  browsers. Dit soort tijdsmetingen zijn onwenselijk omdat deze
  mogelijk kunnen worden misbruikt bij het uitvoeren diverse
  aanvalstechnieken. 

Mogelijke oplossingen
  Op dit moment zijn er nog geen patches of updates beschikbaar voor
  processoren (Intel, ARM en AMD) die kwetsbaar zijn voor deze
  aanvalstechniek. Omdat de aanvalstechniek misbruik maakt van
  fundamentele principes van deze processoren worden er voorlopig ook
  geen patches of updates verwacht. 
  
  Er worden wel updates verwacht van de ontwikkelaars van webbrowsers
  om nauwkeurige tijdsmetingen te vermoeilijken. 
  
  Wanneer er relevante updates zijn zal dit beveiligingsadvies worden
  bijgewerkt. 
  
  Om niet vertrouwde JavaScript-code te blokkeren kan er gebruikt
  worden gemaakt van specifieke browserplugins zoals NoScript of
  ScriptSafe. 
  
  -= Apple =-
  Apple heeft in iOS 10.2.1 diverse beveiligingsmaatregelen getroffen
  om misbruik van de kwetsbaarheden lastiger te maken. Zie voor meer
  informatie: 
  
  https://support.apple.com/en-us/HT207482

Hyperlinks
  https://www.vusec.net/projects/anc/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWKQY8ChuEbXFfhL2AQhxSAv+NLdK8lm/YRRfvwGTzFGs413ikrraoB3U
2vqx9uoFMRi4qKfahkEV4wUxWkGGaEZv1YR+EFLMfIoFyk+NwbHgazLaU+r1kOFH
9g54voppcGkgw8TYhnt+uq52KQGgdFRajXTOqIIiqdMB2gFntqkXp++N5vw6PddT
V/AId9sLUDHr+0df8YTaKPtOD0ca47sh3bjCg+eiXF3oHbq3bYgyOWw4OekDQgQX
UQOpugTOe5t3sJBSbGWcFXlyBriZTLAXuy65IrpT07Axx5R8HMTp1mB3wPsiWeIz
ZCm/DBq2+ShYpw2BSFKFzdPusmB9VYvA5p2rXFL6iHPiNvb3VBssltXyFK+POtJR
92iDApNJuZ5grmU4zCms10BFpO3KlGPkrt+mAymLPbdWdMT/NXE4i/kFXks5Ckrz
gjDwqebALSRdeAytdmcFGqcOLPzTdidmfaW0WZQ9WISv2CqSmhFbLO42BedAWjDg
tz2dqpuDgUV10cbjr8aD8OsbHH5WQtVD
=LWp7
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig