Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel

Er zijn meerdere kwetsbaarheden gevonden in de Ubuntu kernel. Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel
Advisory ID   : NCSC-2017-0150
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-10088, CVE-2016-7910, CVE-2016-7911,
         CVE-2016-9191, CVE-2016-9588, CVE-2017-2583,
         CVE-2017-2584, CVE-2017-5549, CVE-2017-6074
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20170222
Toepassing   : kernel
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu

Samenvatting
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden gevonden in de Ubuntu kernel. Ubuntu
  heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service uit te voeren, om zich verhoogde gebruikersrechten
  te verschaffen of om gevoelige informatie te bemachtigen.

Beschrijving
  - CVE-2016-7910
  Een use-after-free-kwetsbaarheid in de Linux kernel stelt een
  kwaadwillende in staat zich verhoogde rechten te verschaffen op het
  systeem door gebruik te maken van een specifieke stop-operatie
  indien de bijbehorende start-operatie is mislukt.
  
  - CVE-2016-7911
  Een race-conditie in de get_task_ioprio-functie in de Linux kernel
  stelt een kwaadwillende in staat zich verhoogde rechten te
  verschaffen op het systeem of een Denial-of-Service te veroorzaken.
  
  - CVE-2016-9191
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Linux kernel. Een lokale
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren via een malafide applicatie.
  
  - CVE-2016-9588
  Een kwetsbaarheid in de Linux kernel stelt een kwaadwillende in een
  guestsysteem in staat om een Denial-of-Service uit te voeren op het
  guestsysteem.
  
  - CVE-2017-2583
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Linux kernel, wanneer deze
  over Kernel-based Virtual Machine (CONFIG_KVM)-ondersteuning
  beschikt. Door misbruik te maken van een onjuiste segment
  selector(SS)-waarde kan een kwaadwillende zich mogelijk verhoogde
  gebruikersrechten verschaffen in een guestsysteem, of een
  Denial-of-Service uitvoeren op het guestsysteem.
  
  - CVE-2017-2584
  Een kwetsbaarheid in de kernel stelt een kwaadwillende in staat
  gevoelige informatie te ontfutselen uit het geheugen of een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de kernel via een speciaal
  geprepareerde applicatie.
  
  - CVE-2017-5549
  Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  gevoelige informatie te bemachtigen uit de log-bestanden.
  
  - CVE-2017-6074
  Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  een Denial-of-Service te veroorzaken middels een malafide
  applicatie. Deze applicatie moet gebruik maken van een
  IPV6_RECVPKTINFO setsockopt-system-call.
  
  - CVE-2016-10088
  Een kwetsbaarheid in de Linux kernel stelt een kwaadwillende in
  staat willekeurige stukken geheugen te lezen of schrijven en kan
  mogelijk leiden tot een Denial-of-Service van de kernel.
  
  Deze kwetsbaarheid doet zich voor door een incomplete fix voor
  CVE-2016-9576.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS, 16.04 LTS, 16.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  Ubuntu 12.04 LTS - CVE-2016-7910, CVE-2016-7911, CVE-2017-6074:
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3206-1/
  
  Ubuntu 14.04 LTS - CVE-2016-7910, CVE-2016-7911, CVE-2017-6074:
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3207-1/
  
  Ubuntu 12.04 LTS (HWE) - CVE-2016-7910, CVE-2016-7911,
  CVE-2017-6074:
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3207-2/
  
  Ubuntu 16.04 LTS - CVE-2016-10088, CVE-2016-9191, CVE-2016-9588,
  CVE-2017-2583, CVE-2017-2584, CVE-2017-5549, CVE-2017-6074:
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3208-1/
  
  Ubuntu 14.04 LTS (HWE) - CVE-2016-10088, CVE-2016-9191,
  CVE-2016-9588, CVE-2017-2583, CVE-2017-2584, CVE-2017-5549,
  CVE-2017-6074:
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3208-2/
  
  Ubuntu 16.10 - CVE-2016-10088, CVE-2016-9588, CVE-2017-6074:
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3209-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWK3mmyhuEbXFfhL2AQi+Ewv/a3FuFFC6gscBzZ+Zgsqmbv5dZX0+bvjA
xjghuaAzFlY/P8IyhaceDujW4A3Xp4gDtvofymfiBCZ5uhNM8dG1fI8OwYG5VGII
r9lupt/n6V0tSz3J1NE8vzka4MvI2XVbHSTTmc7tpZvwfACqmuwXQbxYxWguFyMy
c8vodFHm/ax12iA2ZgM5QcAtNYqI62jR2MSH9c9Wyo29dlRX09RnGs5Trzuz9wpn
/feKf2YNBTH16/XSdjjKdcOOzvs8zePEnPidqQs/f1I/V4xTSwTDwiV5m7duT9SM
4Yn0YpHPTDtLzbRygRbtBOfJASlmFRnXBqIjnPKNU9U4YkvKVGSERdiCYgMqXLSQ
qg4u1AQ/DCjbl8uBnxbN8t+ysF27WeoBXpVO8jzo9zUVyKsKCzbrTgwihL+29SAq
Bu+GILbyIK7sYVPazyGaBUex3bJtAO76rjaB66klc1uJHPaTZPf2u74+oxHtsjMd
KOBKL7AZ1xJuofbxCvN6PvJWbriUwqPf
=UUQi
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig