Kwetsbaarheden verholpen in de Oracle Linux kernel

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Oracle Linux kernel. Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in de Oracle Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2017-0181
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-2634, CVE-2017-6074
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20170228
Toepassing   : kernel
Versie(s)    : 2.6.18
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Oracle Linux kernel.
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of om zich beheerdersrechten te
  verschaffen.

Beschrijving
  - CVE-2017-6074
  Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  een Denial-of-Service te veroorzaken of om beheerdersrechten te
  verkrijgen middels een malafide applicatie. Deze applicatie moet
  gebruik maken van een IPV6_RECVPKTINFO-setsockopt-system-call.
  
  - CVE-2017-2634
  Door een kwetsbaarheid in de Linux kernel Datagram Congestion
  Control Protocol (DCCP) implementatie kan een kwaadwillende mogelijk
  een Denial-of-Service veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Oracle Linux 5. U kunt de updates downloaden vanaf de website van
  Oracle. Voor meer informatie, zie:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-0323-1.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWLWUGyhuEbXFfhL2AQiy4Av/XNPdXu6qc0E9v+VAS4YgDRFTldoPfqGo
nfRE1nkA8WeXmagvRL/0jws4W9hUAxa2ydqat/0NBuOvl+b4UEAZRcjwoGAIvK5l
P1hSVTpPEnA3mR2EKbBWvKJm2Ki3hNe60vDTAypoyxPE/oSx9oTNhC2BvuaphQaa
o7TuubyeE3OxrrV6SUhAkc9ABkCwdUSnLX8EJTF+QPo+PaFuO5XsIthAjmqzKfzC
/8F7NjdhtXAx/czfokRYUkmMi0FXczHTBr7u6geVYCKp+gC/GIzmb1e9JzinQEac
Gkdi2wvwHSluuStJBG8/+AqR6DYPC/+KppCg9KlhSgamTh5fhpr/DL4r0DDLGotU
cF9PYdaBQIgo6+ti6fN/SI+TYgbIHIzI4nk4EkmJJPbXyo3a8rwjrNUFkkke050c
8uaSwzelrsI7gtbNk6///j4XLrYxLQyzDL6xyAGy8GDNdt79dIGfcZHeRNhn48A/
RI7jz0zbpHZT/+vXgt5dHqrM6aH3BjrN
=R6Sp
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig