SUSE verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Xen

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om meerdere kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : SUSE verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Xen
Advisory ID   : NCSC-2017-0182
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-10155, CVE-2016-9101, CVE-2016-9776,
         CVE-2016-9907, CVE-2016-9911, CVE-2016-9921,
         CVE-2016-9922, CVE-2017-2615, CVE-2017-2620,
         CVE-2017-5579, CVE-2017-5856, CVE-2017-5898,
         CVE-2017-5973
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20170228
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : SUSE Enterprise Linux 

Samenvatting
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om meerdere kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om: 
  - willekeurige code uit te voeren op de host onder de rechten van
  het Qemu-proces; 
  - verhoogde rechten te verkrijgen op het gastsysteem;
  - een Denial-of-Service van het Qemu-proces op het hostsysteem te
  veroorzaken; 
  - een Denial-of-Service van het gastsysteem te veroorzaken. 

Beschrijving
  - CVE-2017-5973
  Er kan mogelijk een oneindige loop optreden bij een control transfer
  inxhci_kick_epctx. Deze kwetsbaarheid kan er mogelijk toe leiden dat
  een kwaadwillende met toegang tot het gastsysteem het hostproces kan
  laten crashen. 
  
  - CVE-2017-5898, CVE-2017-5856
  Er bevindt zich een geheugenlek in de manier hoe de MegaRAID SAS
  8708EM2 Host Bus Adapter wordt geëmuleerd in Qemu. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service
  van het gastsysteem te veroorzaken. 
  
  - CVE-2017-5579
  Er bevindt zich een geheugenlek in de manier hoe een 16550A UART
  seriële poort wordt geëmuleerd in Qemu. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service van het
  gastsysteem of het Qemu-proces op het hostsysteem te veroorzaken.
  
  - CVE-2017-2620
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de
  cirrus_bitblt_cputovideo-functie in Xen waarbij onvoldoende controle
  wordt uitgevoerd of geheugenadressen veilig zijn om naar te
  schrijven. Door deze kwetsbaarheid te misbruiken kan een
  kwaadwillende op een gastsysteem mogelijk verhoogde
  gebruikersrechten verkrijgen.
  
  - CVE-2017-2615
  Er bevindt zich een out-of-bounds-kwetsbaarheid in Qemu met Cirrus
  CLGD 54xx VGA Emulator ondersteuning. De kwetsbaarheid treedt op bij
  het kopiëren van VGA-data via bitblt-copy in backward-mode. Een
  kwaadwillende met beheerdersrechten in een gastsysteem kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om het Qemu-proces te laten
  crashen, met een Denial-of-Service tot gevolg. Ook kan de
  kwaadwillende mogelijk willekeurige code uitvoeren op de host onder
  de rechten van het Qemu-proces.
  
  - CVE-2016-10155
  De virtuele hardware watchdog wdt_i6300esb bevat een
  geheugenlekkwetsbaarheid die er toe kan leiden dat een kwaadwillende
  met credentials het Qemu-proces op het hostsysteem kan laten
  crashen. 
  
  - CVE-2016-9922
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de manier hoe de Cirrus CLGD
  54xx VGA wordt geëmuleerd in Qemu. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service van het
  Qemu-proces op het hostsysteem te veroorzaken. 
  
  - CVE-2016-9921
  Door een kwetsbaarheid in de Cirrus CLGD 54xx VGA Emulator support
  is het mogelijk dat er geheugen van de host wordt gelekt wat tot een
  Denial-of-Service kan leiden.
  
  - CVE-2016-9911
  Door een kwetsbaarheid in de USB EHCI Emulation support is het
  mogelijk dat er geheugen van de host wordt gelekt wat tot een
  Denial-of-Service kan leiden.
  
  - CVE-2016-9907
  Door een kwetsbaarheid in de USB redirector usb-guest' support is
  het mogelijk dat er geheugen van de host wordt gelekt wat tot een
  Denial-of-Service kan leiden.
  
  - CVE-2016-9776
  Qemu met ColdFire Fast Ethernet Controller emulator ondersteuning
  kan terecht komen in een oneindige lus wanneer het pakketten
  ontvangt in 'mcf_fec_receive'. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service van het
  Qemu-proces op het hostsysteem te veroorzaken. 
  
  - CVE-2016-9101
  Door een kwetsbaarheid in Qemu bij het verwerken van Intel i8255x
  ethernet emulation ondersteuning kan een ingelogde kwaadwillende
  binnen het gastsysteem ervoor zorgen dat Qemu vastloopt en een
  Denial-of-Service veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/de-de/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20170570-1/
  en 
  https://www.suse.com/de-de/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20170571-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWLWUUChuEbXFfhL2AQh3OgwAj63htITq0KQXj4dpHvUjwpYEpOmd3d87
mJhAGyi08OY72YwPoW/HY+fegg8ZO0Mg0DxXBFJSKYmnaFjP+EY5iFP+k+R7ztec
YbNqEDb30ARwX0fNVgh0drm6oXLq3C31aNphvJ/DdRREjRIbXlMP5Ms8kS7P4BR2
qgUoKMv1k2AcbgTXZx/Vzrp55lAN02HgK5JgafT9kmaPWKvgNTr7uwx1BS1TdxQ0
nLByk2Yv2D70utjmvWKF/eE8dADykT2kZY6vSn+YJoz3pFRSWtrvfjEoifDXs3Rn
ZoCVFA9pP9OkhOalZUqUFagZYStYwuN5EyF7PLnCs9l2aGwGnmqkgFt/n2JiUGqu
hUZBM+x7kR40y63hF/3ItQuXuVfEelgTzc4W8yynDpyQpFbusOxOWvK6uzfvDTj1
7MPoF6Rq9V8L4q7etrm50r3Lf8XCrOb00fgjPXa6IUg61LDmDi2T0EW6MimMs59n
yfgWFDGBgHoVci6V7XmI5sCjwonAgftl
=qol9
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig