MS17-010: Microsoft verhelpt kwetsbaarheden in Windows SMB Server

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Windows SMB Server.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : MS17-010: Microsoft verhelpt kwetsbaarheden in
         Windows SMB Server
Advisory ID   : NCSC-2017-0229
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-0143, CVE-2017-0144, CVE-2017-0145,
         CVE-2017-0146, CVE-2017-0147, CVE-2017-0148
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20170314
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Microsoft Windows

Samenvatting
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Windows SMB
  Server.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om op
  afstand willekeurige code uit te voeren of gevoelige gegevens in te
  zien.

Beschrijving
  - CVE-2017-0143, CVE-2017-0144, CVE-2017-0145, CVE-2017-0146,
  CVE-2017-0148
  Er bevinden zich meerdere niet nader gespecificeerde kwetsbaarheden
  in de afhandeling van bepaalde verzoeken door de SMB Server.
  Hierdoor kan een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  mogelijk willekeurige code uitvoeren door een speciaal geprepareerd
  pakket te versturen naar een SMBv1 server.
  
  - CVE-2017-0147
  Door een niet nader gespecificeerde kwetsbaarheid in de afhandeling
  van verzoeken naar de SMB Server kan een kwaadwillende op afstand
  gevoelige gegevens inzien. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand kan misbruik maken van de kwetsbaarheid door een speciaal
  geprepareerd pakket te versturen naar een SMBv1 server.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. De updates voor Windows 10 en
  Windows
  Server 2016 zijn cumulatief en worden maandelijks verspreid door
  middel van een security release. Deze security release bevat tevens
  updates voor de kwetsbaarheden beschreven in deze advisory.
  Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de
  updates
  en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://technet.microsoft.com/library/security/ms17-010

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWMg/wChuEbXFfhL2AQiZngwAigXnyDdsxeScjVF2rJ11jUwJtlCI+bZ3
nAzy4xrz0okBaeCzepMufRXnMDplASu1fDLgC5BJOwSfhM9/6WgQ3cl6VGVyVgNN
WuCDbGpuoUSvVeyGiHQb7QIjILYE6TeWv61JvCQBnujGHcASzDosX8PPDeo3TTcw
8TdELF7boAek980lmJ6zg+8UhHLXufOXnve0AQ6VkxHfApL+AjE5ifY/fKmS3oXz
1pEmXXB/u4TJjKDF3hM8ilLPwflfVlv5xHOoYZRS5Tjl+xHcq3jb2xbtAZnObdUp
v2upBh3PUZhetoFKnAoLxGnwJL9y1n3br2vwCAyKYWW2JczdwC3quXIud8VfIjDu
WKKaFiDNtHufwNcogH56LV+bWiyCJB7gtK7CP1ReQDd4jjH02rHdEfAY/cGa7dhH
Zu5xFgFQtsszlroIJ4GmqHu1Zn101vQU7RANfSkcH2k8tQUrSo4rsCpf8mWCYuOy
ArrvKNywPk1UKBFbSPeSQlhe+wRXHT6j
=6nOZ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig