Kwetsbaarheid verholpen in Samba

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Samba.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Samba
Advisory ID   : NCSC-2017-0278
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-2619
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20170331
Toepassing   : Samba
Versie(s)    : < 4.4.12
         < 4.5.7
         < 4.6.1
Platform(s)   : Debian
         SUSE Linux
         Ubuntu

Update
  Ubuntu en Debian hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Samba. 

Gevolgen
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken voor het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens. 

Beschrijving
  - CVE-2017-2619
  Er bevindt zich een "symlink race"-kwetsbaarheid in Samba. Een
  malafide client kan deze kwetsbaarheid misbruiken om toegang te
  krijgen tot gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Samba hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.samba.org/samba/security/CVE-2017-2619.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van samba beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3816
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20170841-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS, 16.04 LTS en 16.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3242-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWN515ShuEbXFfhL2AQgP7wv+IX1x2nwSECvmYKbDuYn6JT7S7ewasmp3
NvFJKkNj5h/ffwZCmRyT7cCv4jKbqx5MPphQTS5QZdw5Jgjl7bUDW35U85BKFVOE
fwKSVcueToPmBY1ZVSHDR+3l4Ak3tq/zln6qtzvlRoNxy9yO8DPfkqUpSykjZdDy
PyJSSlAhSxiwRwJpVLBBdqNcGgZQ2P6TZGpgTI9mb6v4bVIzzD3kQ2mQFiYKa2hH
lcYP8TdN3+e2cHZJkjDyjvk4VT7dVNALOvbagWBR/woXEydxnYV62ldniQkkRwck
mA6ThaHuuuVxkBQkKM1v6+5SsL247m9nFrZ8KgxQ6a5d+2pXe6vrKGwJNx5g4TWC
L3y2liN6qw8HEDd6E+H5HWVyfl/tOreBUKGz2Jv6WH9NK+Ccir4oLPgM13cvh0qj
neWOicR/7n3KHfIdtnbYxJTqVOXBYfg6CsEYTgj6xO/hqquOzGPdAAA9e3xM4D3r
RDSQj4gH8nMU2Zu4CdY9vdDUZd8H9L1v
=QKnx
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig