Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2017-0301
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-5052, CVE-2017-5053, CVE-2017-5054,
         CVE-2017-5055, CVE-2017-5056
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20170331
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Android
         Apple Mac OS
         FreeBSD
         Linux 
         Microsoft Windows

Update
  De ontwikkelaars van FreeBSD hebben updates voor Chromium uitgegeven
  om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie de
  paragraaf "Mogelijke oplossingen".

Samenvatting
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. 

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met
  de rechten van de ingelogde gebruiker.

Beschrijving
  Google heeft 5 kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. De aard
  van de kwetsbaarheden zijn: use-after-free-kwetsbaarheid,
  heap-buffer-overflow-kwetsbaarheid en een
  out-of-bounds-memory-access-kwetsbaarheid. Er is geen verdere
  informatie beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Google Chrome om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op de
  onderstaande pagina:
  
  https://chromereleases.googleblog.com/2017/03
   /stable-channel-update-for-desktop_29.html
  
  -= Android =-
  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Google Chrome voor
  Android voor de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2017-5056. Meer
  informatie kunt u vinden op de onderstaande pagina:
  
  https://chromereleases.googleblog.com/2017/03
   /chrome-for-android-update_29.html
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Chromium. U kunt deze updates installeren uit de
  FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /7cf058d8-158d-11e7-ba2c-e8e0b747a45a.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWN52qyhuEbXFfhL2AQgh7wv5Ad7ZcbzSQhl/y9y1baNn+z6MpKyfZ75h
GRvqq5CpKr+BbxhzPB6v3HAS3Uk7fLD305QbdlZEoEGpwryIk+me30In5VxnqPcD
6k5IZ2LMfnDvihR8/CCMfQzYm44qA3H46Kc/gD6kR3I7rq6znOCfBYaHVvhJiSd8
geGQg9WM0gOaOKcRzI5yNmontCDp4ok4/Rfa1W4nBccBYLtBkXDEljyRMpied4SO
yZom792bqWZk8LzZy0CB2eKfuC2KNY01PxsDeJrIVUz94xZLFaDttWVL7DKawPtC
fN4Z3CccBxmV87hqpsPlrmTG322mFB0Wn9HuDuD9J2bJ6753jlEuE7rykaI3fXZF
Y5p1DogRvFu2RX4oj63I4dN+7lA2JVc8oHB4zBKA0J4M7yAUB6rBdvc7i15bT/tZ
d+LyQVcCqkFz2fhqUdL/mtV1hLuBfloqx9oCiPYXVtXsZH0GgXb6fcMWryR+XYiW
cb3FggEtZF/N1JGKxuc5HA5IVxl1Y4FP
=Mxx5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig