Kwetsbaarheid verholpen in wget

Er is een kwetsbaarheid verholpen in wget.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in wget
Advisory ID   : NCSC-2017-0302
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-6508
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20170331
Toepassing   : GNU wget
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Linux
         OpenSUSE
         SUSE

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in wget.

Gevolgen
  Door deze kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende mogelijk
  data manipuleren.

Beschrijving
  - CVE-2017-6508
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de url_parse-functie in wget.
  Door deze kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende op
  afstand willekeurige HTTP-headers injecteren.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1 en Leap 42.2. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-03/msg00113.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4, 12-SP1 en 12-SP2.
  U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken
  van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-March
   /002739.html
  
  SUSE Linux Enterprise Server 12-SP1 en 12-SP2:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-March
   /002740.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWN58tChuEbXFfhL2AQggxQv+Pfv2ld6rk1hoRB1bo2SLWh8p2sK+6wT8
mUGqwU7KM9h7jPp5mt38cXmI0eivek40d7tf1Z/tNtVhDrHaQGmphGFmbl70BFTB
qB18QYJ3Wtzx//zpvM0Y/6sJGXb1OW1oLUUFcNq3hFF5v8y2hR7ROHveOugNfirT
4U1JbRuUUaD/I+ooZ6W8KwLxyP49b1b3Se21THWZf1Teq0MF9/AZGBnra4HVArEd
g6dmIXv+rNHujB8j2MJOr0PfBLg3Tn5bhbqjwa25b+hiiIdUBmL6MKqiIpoDdeU9
RxCqJinEGVekYvlKBWAwnZ+Fv3iVXUL5SJ+h5vQ3vTxRkJiWdR3BAFb5n11teagy
Wn3lzHno85681DiQKMuLSMQxKnnpXiLC0XrVH/0NseKSFbjH1DHMurGLtE8m5wuZ
vYnnyLnCZnzjTBg3SuwrrxREPMG8mzOxEHoDibuq1udQJZ9RkGKQwqMK/2WQLZUj
ahUlVWOM86LN73xXFR0+Cu7m0b0dtcSs
=iNj2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig