Kwetsbaarheden verholpen in Splunk

Splunk heeft updates beschikbaarheid gesteld die twee kwetsbaarheden verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Splunk
Advisory ID   : NCSC-2017-0303
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-5607
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20170331
Toepassing   : Splunk Enterprise
         Splunk Light
Versie(s)    : 6.5.3, 6.2.13.1
         6.5.2
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Splunk heeft updates beschikbaarheid gesteld die twee kwetsbaarheden
  verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie of voor het uitvoeren van een
  Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een dergelijke aanval kan leiden
  tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de
  applicatie wordt bezocht.

Beschrijving
  Er bevindt zich een persistent-cross-site-scripting-kwetsbaarheid in
  Splunk Enterprise en Splunk Light. Een geauthenticeerde
  kwaadwillende in Splunk Web kan willekeurige code injecteren en
  plaatsen. Aan deze kwetsbaarheid is geen CVE-ID toegekend.
  
  - CVE-2017-5607:
  Er bevindt zich een javascript-information-leakage-kwetsbaarheid in
  Splunk Enterprise en Splunk Light. Een kwaadwillende op afstand kan
  met JavaScript gevoelige informatie bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  Splunk heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
   
  http://www.splunk.com/view/SP-CAAAPZ3

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWN52oChuEbXFfhL2AQitcAv/VxZqvnJ35gBaGfN029oH6OyZ1cV0StAh
hp7/vp4srcyLdYi8lwNJtScqioYvC7qECeH3VJ/tjAtaQdGQm8PCB/ypK1KV1xWX
0gm0G+Yyh0U0v86sn/q86FZT3hEU5GirfzV4jaoAle6snGIpfV+XIXO4i2WcGJ8x
te1wmovqK6ML1mS+Wwu5dDYqGyPS3rkf+6KFrPArXcPMM1PRZ+5Y1ihIKOD2d2a5
Iv6AuTf/HpGF39fp2hVsntaTO5FvEdPbHy5xqrxAoGzHduJA6Hzj21AUIjEdOWTq
EsgSWjdUCSvrPZKHcetJyWXikWJ6QSpVNmjUdBbArMaUKZ36xaOgTkpSEhOvq4Lq
P7HQ27x8O4wUpJmBROhoBBHRogfRqMcV1pbgHf7gjt72/mBkRI/SaXXVjaXdyZrM
JlQknbT9HM3vnA4gMwCYmrnSzPJU8rZDCS+Cv3Q4KL5GVP/71JVkI3YOqydP4pgt
4/0q57po8IKxcSgtBh5QnG/QVtR3Gf7X
=5gq6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig