Ernstige kwetsbaarheid in OpenLDAP gevonden

Er is een ernstige kwetsbaarheid in OpenLDAP gevonden.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheid in OpenLDAP gevonden
Advisory ID   : NCSC-2017-0510
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-9287
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20170531
Toepassing   : OpenLDAP OpenLDAP
Versie(s)    : 2.4.40, 2.4.44 en mogelijk andere versies
Platform(s)   : Debian

Update
  Debian heeft een update uitgebracht om deze kwetsbaarheid te
  verhelpen.

Samenvatting
  Er is een ernstige kwetsbaarheid in OpenLDAP gevonden.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service van de OpenLDAP-service te veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2017-9287
  Een gebruiker met de mogelijkheid om in de LDAP-directory te zoeken
  kan de slapd-service laten crashen door een zoekopdracht uit te
  voeren met een ldap page size van '0'.

Mogelijke oplossingen
  Er is een broncode-patch beschikbaar gemaakt. 
  
  Zie voor meer informatie over de kwetsbaarheid te volgende pagina:
  
  http://www.openldap.org/its/?findid=8655
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openldap beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3868

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWS7KzChuEbXFfhL2AQh4sgv+LNlNRlpcX7BzrgUptrhI3TkI3vZgPBmX
/e5Y7BvY4J+BYB/i4lqlACWGcRtFiOSPisb94894jWcoRtVZaA8RJiCoECqrQnhE
8NiB0AxmMNPSRodNamGTWTBYKrPwFcjMRjAVczahY/iueIHXlsVtMcPDOnx0vzsD
4xgzvEd1q/JUSvgJHBIcfGCFEjy5axebmNHIC5UHQvEoA4ZPyZSttdnsRQoAIi08
zVyvz5GMH4Fi+rPSZaqwqGb3zarG0TgjyZx1pZOgCBRAuzJ2NHmaI7wcLCjs7Xk0
ucSWrDcSjCFzj+dSscYfvNMTCpXiZLtAfQBL0ECNALOP9g8DLD539z4x1r63sqyZ
q5Z4HSesAVz2cNUTJAm+Vb/A2xujejuQnOGpCNuNT3kJeAbXnG2c0Y+kPwvFjeAh
v45StSkW5ViNgwSwD0oMKHlH6d49oBLsDIIRJRsbXoYtFGs7TgQaqnU7rMZLfbbm
wzeQQlaH4MI9vBpEHMeT+LNcQSsh9SZC
=lRA7
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig