Kwetsbaarheid verholpen in sudo

De ontwikkelaars van sudo hebben een kwetsbaarheid verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in sudo
Advisory ID   : NCSC-2017-0514
Versie     : 1.07
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-1000367, CVE-2017-1000368
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20170616
Toepassing   : Sudo
Versie(s)    : < 1.8.20
Platform(s)   : Linux

Update
  Er is exploitcode beschikbaar gemaakt voor deze kwetsbaarheid. Dit
  heeft geen impact op de inschaling. 

Samenvatting
  De ontwikkelaars van sudo hebben een kwetsbaarheid verholpen.

Gevolgen
  Een lokale kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze
  kwetsbaarheid verhoogde rechten verschaffen op het kwetsbare
  systeem.

Beschrijving
  - CVE-2017-1000367, CVE-2017-1000368
  Door een kwetsbaarheid in de wijze waarop het sudo proces het TTY
  nummer bepaalt van een onderliggend proces, kan een lokale
  kwaadwillende met sudo rechten willekeurige bestanden schrijven.
  Hiermee kan de kwaadwillende eventueel volledige rootrechten
  verkrijgen door bijv. bestanden als /etc/shadow of /etc/sudoers te
  overschrijven. Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet het systeem
  SELinux geconfigureerd zijn en sudo SELinux ondersteunen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van sudo hebben updates beschikbaar gemaakt om de
  kwetsbaarheid te verhelpen.
  
  Er is aangegeven dat de kwetsbaarheid met CVE-2017-1000367 in eerste
  instantie niet volledig is verholpen. Aan de hierdoor ontstane
  kwetsbaarheid is kenmerk CVE-2017-1000368 toegekend. Om deze
  kwetsbaarheid te verhelpen is een nieuwe update beschikbaar gemaakt
  met versienummer 1.8.20p2. Zie de volgende pagina voor meer
  informatie:
  
  https://www.sudo.ws/alerts/linux_tty.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1382
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van sudo beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3867
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24, 25 en 26. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /VJLV6RSLKYRCGP4NKXMY4RECDUABZI4X/
  
  Fedora 25:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /V4SE3B7G7YYGF6OLKF4FAFG6BELOXL7B/
  
  Fedora 26:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /7F75IBM2JKI6BGFPTTXIKUULKHT7SNVW/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-05
   /msg00079.html
  
  -= Oracle Linux =-
  Oracle Linux heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 5,
  6 en 7. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-1381.html en
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-1382.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1382
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-05
   /msg00078.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 16.10 en 17.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3304-1/

Hyperlinks
  https://www.sudo.ws/alerts/linux_tty.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWUOpDyhuEbXFfhL2AQgXogv+NUPe4JdhdURCN7/CcKaEWlgzvd/VPNHa
6cWEJy8osRDooQOMkhDDbn32M7Cn7LRYDsGZ5Uq/pPBpACosP6p6Rgoy9OrbimiX
9VPm2BOjpMK1GeqFJHVPphv6m3+zJJ5yhIrphHFHKxYA4L1PIhgfDANEne+c5GUv
D8S7y6Luys8B83HghRWVcGLFSgMAQ0UDTZMv24ezEvZ0RfQtR6Ccf2ZORysLm7iG
KqsKy3ZY2SSAeSdL65lrxc7DGdkOgixyxYyaoxvT/Qo4DBeadEY6AlILOSOrTcuf
5A06dvINOvnEoYt+hHsQJ2TXP/28CllIG+pZgzc1/dk8VMzNb77zaNpOE81x5X/i
aG4XR//b4cEY+mW49pXDkhxlfeLeVif4x7NFMxmJM8tBFWL3UjbhOrEabPfHjNu6
gSekD67ns1C3MGxMU3yJAzf0egGT6RvPYxyQrHnOesNK4VDIGDrhuLyC8CmLsEmW
Tp/TSfYewTdZRhwFBhZGqrnHM08g5Lah
=ftAd
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig