Kwetsbaarheid in HP printers verholpen

HP heeft een kwetsbaarheid in HP PageWide Printers en HP OfficeJet Printers verholpen waarmee van afstand willekeurige code uitgevoerd kan worden.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in HP printers verholpen
Advisory ID   : NCSC-2017-0551
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-2741
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20170616
Toepassing   : HP Officejet
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  HP heeft een kwetsbaarheid in HP PageWide Printers en HP OfficeJet
  Printers verholpen waarmee van afstand willekeurige code uitgevoerd
  kan worden.

Gevolgen
  Een lokale aanvaller kan via het netwerk waarop het kwetsbare
  apparaat is aangesloten de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren.

Beschrijving
  - CVE-2017-2741
  Er is een kwetsbaarheid in de afhandeling van SNMP-communicatie
  ontdekt. Als gevolg hiervan kan een aanvaller van afstand
  willekeurige code uitvoeren op het kwetsbare apparaat.
  
  Er is exploit code publiek gemaakt waarmee de kwetsbaarheid
  misbruikt kan worden.

Mogelijke oplossingen
  HP heeft updates voor HP PageWide Printers en HP OfficeJet Printers
  beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer
  informatie over de beschikbaarheid van deze updates treft u aan op
  de volgende locatie:
  
  https://support.hp.com/lt-en/document/c05462914

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWUOo5yhuEbXFfhL2AQgchgv/VdIZlkPsF5J4oPdvm6EjnLbmOjd586x6
TRYe8W4gVqfQokk4btvW8CjoOzSc697V58gWYn8XxjJA3JhWN69gopzDZUnFHIFQ
7JRBKq1o/96Qb8dxhciM7lB3YUMEVtN/VxbQznBuSIwaIInG1oPlvCMyjDXnyKGY
EDJAB5e58UpyE1oF+K+VwHpAyOQI04xwcsSf1ogU/OqMtfroxM24sVLMqA7AjJXt
BWDz0pg35d3lAk43jVJ9xYPp0Sr/pCVsTjgNbrgKxIbsFFZ6IwC6spXKbS4phyPt
EZ+3JBd0/lVpkCuNTfS9WC2x+PAPw3yi1GTVgaZAFWcMGgZBwu9Q1Rj2fqIYPCN3
7vXDee1zVel/o+lM4lmaE5xFMT98G+T4GilZkC++cGNdQ4QB5rugPcSarlGSm7Rd
v/7M3XmnwAMA7aGsu6v/mHcFyFXrmhQQ3mq8jzzVP2UqwPPanUZIRcZFs35V2OFL
m294V22H4j5tVwJ+DeRL3YeeCoHekDRk
=KjGv
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2017

Nederland digitaal veilig