Google verhelpt kwetsbaarheden in Chrome

Google verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Google Chrome.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Google verhelpt kwetsbaarheden in Chrome
Advisory ID   : NCSC-2017-0552
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-5087, CVE-2017-5088, CVE-2017-5089
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Spoofing
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20170616
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 59.0.3071.104
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Google verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Google Chrome.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen, een domein te spoofen of voor het
  verkrijgen van informatie van het systeem.

Beschrijving
  Naast 2 ongespecificeerde kwetsbaarheden zijn de volgende
  kwetsbaarheden verholpen:
  
  - CVE-2017-5087
  Een "Sandbox Escape"-kwetsbaarheid in IndexedDB kan een
  kwaadwillende mogelijk in staat stellen om een beveiligingsmaatregel
  te omzeilen.
  
  - CVE-2017-5088
  Een "Out of bounds read"-kwetsbaarheid in V8 kan een kwaadwillende
  mogelijk in staat stellen om gegevens te verkrijgen van het systeem.
  
  - CVE-2017-5089
  Een "Domain spoofing"-kwetsbaarheid in Omnibox kan een kwaadwillende
  in staat stellen om een vals domein te tonen in de adresbalk. 

Mogelijke oplossingen
  Google heeft Chrome 59.0.3071.104 vrijgegeven om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. In de meeste gevallen zal deze update automatisch
  worden toegepast. Meer informatie over deze update is te vinden op:
  
  https://chromereleases.googleblog.com/2017/06
   /stable-channel-update-for-desktop_15.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWUQUwihuEbXFfhL2AQjSjwv/ZitUhsMZbg01LTG+dwDVL0L374V3gen3
KPCJtgMULkyu60peW9MA9bG8XbWL65gdc0ezyJ3BJlMr3hLqosNyFuOCoLy7dzK/
XlTgx4I37vc+8LixAzPzm7vPV+5wIzPF+5sJNv3tc3OBIhzdik1ohSrPBwa3qi9g
5HljjJjxQqHtHwjBN/3orYFZ+eYvFEP0Qtu/zYftjTaKpgvhT9qHMtTZWeeVB2dk
CVm/8tvT9W8jf1CpiDZDfRFGKKRYKnOwX/R2VuhM1EEoqV7pi5xspf/3EVZQepqG
24DA30V2jEVESYR1b2F9vSb3awvWIxemKkuuMR9KbcG4Ckgo6ugDtt7G1UROMcFr
LjCOLX8Npmq230wT391w6+56iOIu3SgUzkkP93sMhsOL2TfHW7Z2t2Chd1nduS02
FpriVNbqS0pCkGf9E0bG9DOrbVuDjnDdgRat/5YxnTUf+NsceQiPclrnteVnPx5z
+aft6HXjXsKXbI2iUOapbuANYOaXu6z5
=90Fw
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2017

Nederland digitaal veilig