Kwetsbaarheid in Cisco AnyConnect verholpen

Cisco heeft updates uitgebracht die een lokale "Privilege Escalation"-kwetsbaarheid verhelpen in Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in Cisco AnyConnect verholpen
Advisory ID   : NCSC-2017-0554
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-6638
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20170616
Toepassing   : Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
Versie(s)    : < 4.4.02034
Platform(s)   : Microsoft Windows

Samenvatting
  Cisco heeft updates uitgebracht die een lokale "Privilege
  Escalation"-kwetsbaarheid verhelpen in Cisco AnyConnect Secure
  Mobility Client.

Gevolgen
  Een lokale kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze
  kwetsbaarheid SYSTEM-rechten verschaffen op het kwetsbare systeem.

Beschrijving
  CVE-2017-6638
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de manier waarop de Cisco
  AnyConnect Secure Mobility Client omgaat met het laden van DLL's.
  Door het plaatsen van een malafide DLL kan een kwaadwillende in
  staat gesteld worden om willekeurige code uit te voeren met
  SYSTEM-rechten.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie onderstaand beveiligingsadvies van Cisco voor meer informatie:
  
  https://tools.cisco.com/security/center/
  content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170607-anyconnect

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWUQU9ihuEbXFfhL2AQiWYgv+MwTP4HGQnv+gNqR64Wn7l55qzMQ5DiIq
/GtXphehOEk1ddmB87958D0BPDuI1vNCipelAaWfcl5TY1EljWYgIVPK5xnhbLkj
G5zJggyoajsuFkeUDnRmgtIv5aR/XrrlDYYR5VhCjjKeV8zkUmKmEsqcljdNy/LD
hMBCnvK1b9EsYaVdDC7ZztWbOd5e+UWmoQyXNryuXCIpWdVg+/ygSesjkZcuGDSV
5sSYTfwgr4BLDOXynJk6MOcViuILJnAE8ybENVOGs4WxuAUoVKVfHMS452brtD9W
Zu9JVehJJCMfjx73MHqN3sO8iiPf70L/CHm37pz+gbfwjKRq2fUflb9xBYGJZG4G
KBLt7ak6409faDBosQ8slb1RrvQLP+weQtF8O2z+LoM/+YLB42Lb6j3jYcZgEx97
kBHG29e/ClGrnrS1/1v/pUS5l1lBFZo2m7ZBot5hUcDV0lNVisHVXCuTK4J4Svul
vtnK0VU2+WK9dTzd7PzPN04QtJtQ947v
=TPU6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2017

Nederland digitaal veilig