Kwetsbaarheid verholpen in Libgcrypt

Er is een side-channelkwetsbaarheid verholpen in Libgcrypt.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Libgcrypt
Advisory ID   : NCSC-2017-0598
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-7526
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20170704
Toepassing   : GnuPG Libgcrypt
Versie(s)    : <1.7.8
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         Ubuntu

Update
  Fedora en Ubuntu hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er is een side-channelkwetsbaarheid verholpen in Libgcrypt.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie.

Beschrijving
  - CVE-2017-7526
  Er bevindt zich een side-channelkwetsbaarheid in libgcrypt. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid benutten om RSA-sleutels te
  reconstrueren en daarmee gevoelige informatie verkrijgen.
  
  Een voorwaarde bij deze kwetsbaarheid is dat een kwaadwillende de
  aanval op dezelfde hardware moet uitvoeren waarop tevens de private
  RSA-sleutel wordt gebruikt. Op servers met virtuele machines kan
  deze aanval gebruikt worden om van een machine de sleutel te
  bemachtigen van een andere machine. Het NCSC heeft de factsheet
  "Virtualiseer met verstand" over specifieke risico's die ontstaan
  wanneer u virtuele servers gebruikt om ICT-diensten uit te besteden:
  
  [1]
  https://www.ncsc.nl/actueel/factsheets
   /factsheet-virtualiseer-met-verstand.html

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van GnuPG en Libgcrypt hebben updates uitgebracht
  die de kwetsbaarheid verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-announce/2017q2/000408.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libgcrypt20 beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3901
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 25. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /XBH2YFHL7DVECJ5FL7MSNYYJ25NA2OH5/
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 16.10 en 17.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3347-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWVtO6ChuEbXFfhL2AQiFZwv/Z4hA7qYDo/A+JwufD3vAvTZBrhuHRraU
/iIzl5gvVlNKVXUMKLSuHbZLawd6WwFiz58iYcEa2y1WHEWZEVk/9jxsQsZVE/ok
Ry/KZfaD/QTVsQdQE/XK4zfbs3m4qDlWRGyS2zwJC5uG789ZRXh95pUC6Ew/VTwT
nqWkN59kh9hqT40X5rnWaujcchF/w6KiIHFNoFk7Kf+MTMuDiDYxYJ7S6EeDVX/Q
aMKmA5lGgXqmixG/6aDFtHnHJL1ss20O57OkTXn6pTfyE6dg3XyKOxZ5mSfipH2m
I27eDPvXRKoWNe4pbMkLnztQYsg7IcNuUnUw5i5nD9e68GC3TZcTNd5/yPGU3hNW
M9CDtBS88VtQ1J6OGZ3mXCtNpudRmEdoQ4S09YzfZpUhPQSHLYXGA+QKv4FhuPIT
WZWf5gz+6nBzGH2QX1JMQq3JEq0UmkyxV2pMvzAL3VPDJ2P4qOwKEHzh8FBqWsFw
4oA5t/xovCrF1b0jp5NwOYyqnvJUA6LK
=9fsj
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig