Kwetsbaarheid verholpen in Heimdal

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Heimdal. Er zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Heimdal is een implementatie van Kerberos 5 netwerk authenticatie protocollen. Deze Heimdal implementatie bevindt zich ook in Samba, daarom is de inhoud van beveiligingsadvies NCSC-2017-0639 toegevoegd aan dit advies.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Heimdal
Advisory ID   : NCSC-2017-0629
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-11103
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20170831
Toepassing   : FreeBSD Heimdal Port
         Samba Server
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         FreeBSD
         OpenSUSE
         Ubuntu

Update
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld
  voor OpenSUSE Leap 42.3 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie
  'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

Samenvatting
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Heimdal. Er zijn updates
  beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Heimdal is een
  implementatie van Kerberos 5 netwerk authenticatie protocollen.
  
  Deze Heimdal implementatie bevindt zich ook in Samba, daarom is de
  inhoud van beveiligingsadvies NCSC-2017-0639 toegevoegd aan dit
  advies.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Man-in-the-Middle-aanval uit te voeren.

Beschrijving
  - CVE-2017-11103
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om de
  gebruikersauthenticatie te omzeilen. Hiermee kan een
  Man-in-the-Middle-aanval uitgevoerd worden binnen een netwerk.
  Heimdal wordt toegepast in Samba. De kwetsbaarheid wordt ook
  orpheus-lyre genoemd.

Mogelijke oplossingen
  De makers van Samba hebben updates beschikbaar gesteld die de
  kwetsbaarheid verhelpen. Meer informatie vindt u op de volgende
  pagina:
   
  https://www.samba.org/samba/security/CVE-2017-11103.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van samba beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  Samba:
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3909
  
  Heimdal:
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3912
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 25 en 26. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 25:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-5d6a9e0c9c
  
  Fedora 26:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-2afe501b36
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in heimdal. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD
  ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  https://www.freebsd.org/security/advisories
   /FreeBSD-SA-17:05.heimdal.asc
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en 42.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  OpenSUSE Leap 42.2:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-08/msg00062.html
  
  OpenSUSE Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-08
   /msg00077.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 16.10 en 17.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  Heimdal:
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3353-1/
  
  Samba:
  https://www.ubuntu.com/usn/usn-3353-2/

Hyperlinks
  https://www.orpheus-lyre.info/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWagRCihuEbXFfhL2AQg/yQv/cyngAjqh0xeTnarjQlPjokEyko4W4Fwp
3NVPDnTY1tQJytwZD4GDF+a5p9BOurCKXncLzu8+QNTdjxOez2UMoxquxjoyD4IQ
sIYz7LoUJUgKTrwR5WTePHZQ1Oqc/7heY/qG+0zqoSLEumpD+YYGj1fHDIj9mZhQ
gwIFWYegvqNWBKX1Q4U5dN+qN4+XYNqdPRvv+Y3K25EbLBznPv6cKq0pjb3ivXTw
zsaVhEZVUisSQ6KKcD8mTnBmwNIn+m4NcVC59MexHr7GOZIOLdd1YEa75o8i6hse
L8jyJx7KByPDrqYjuAZ1G/RUZkDtw/IAmG+GsnmeGsPJ+R38Ygsb4ys/EGFBI3vZ
7/k7me83gSxoRSPW6AM7wMJd8wTIQWxo2WrhTldXNhZHbjQ43CIyYY12HMIFuWHb
Px1AH7w/8mayA27UCGwcEmNtpC3se86PobUmVgwhxdRuurKoP1kd9DU/ICDntA44
tSX7XJ7iQpYp4WSoNQZBEtawgGeYcSTj
=BMZg
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig