Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE

Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Java SE.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.16 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE
Advisory ID   : NCSC-2017-0661
Versie     : 1.16
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-1376, CVE-2017-1541, CVE-2017-10053,
         CVE-2017-10067, CVE-2017-10074, CVE-2017-10078,
         CVE-2017-10081, CVE-2017-10086, CVE-2017-10087,
         CVE-2017-10089, CVE-2017-10090, CVE-2017-10096,
         CVE-2017-10101, CVE-2017-10102, CVE-2017-10104,
         CVE-2017-10105, CVE-2017-10107, CVE-2017-10108,
         CVE-2017-10109, CVE-2017-10110, CVE-2017-10111,
         CVE-2017-10114, CVE-2017-10115, CVE-2017-10116,
         CVE-2017-10117, CVE-2017-10118, CVE-2017-10121,
         CVE-2017-10125, CVE-2017-10135, CVE-2017-10145,
         CVE-2017-10150, CVE-2017-10176, CVE-2017-10193,
         CVE-2017-10198, CVE-2017-10243
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20171011
Toepassing   : IBM Lotus Notes
         IBM Spectrum Protect (IBM Tivoli Network Storage
         Manager)
         IBM WebSphere Application Server
         IBM Websphere Portal
         Oracle Java
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Linux
         IBM AIX

Update
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  IBM Spectrum Protect (voormalig Tivoli Storage Manager). Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Java SE.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  toegang te verkrijgen tot gevoelige informatie of voor het uitvoeren
  van willekeurige code.

Beschrijving
  Oracle heeft met de Critical Patch Update (CPU) van juli 2017
  diverse kwetsbaarheden in Oracle-producten verholpen. Onderstaande
  tabel beschrijft de kwetsbaarheden die zijn verholpen op basis van
  het component, het CVE-ID en de CVSS-score.
  
  -----------------------------------------------------
  | Component         | CVE-ID     | CVSS |
  -----------------------------------------------------
  | IBM J9 VM Class verifier | CVE-2017-1376 | 9.8 | 
  | AWT            | CVE-2017-10110 | 9.6 | 
  | ImageIO          | CVE-2017-10089 | 9.6 |
  | JavaFX          | CVE-2017-10086 | 9.6 |
  | JAXP           | CVE-2017-10096 | 9.6 |
  | JAXP           | CVE-2017-10101 | 9.6 |
  | Libraries         | CVE-2017-10087 | 9.6 |
  | Libraries         | CVE-2017-10090 | 9.6 |
  | Libraries         | CVE-2017-10111 | 9.6 |
  | RMI            | CVE-2017-10107 | 9.6 |
  | RMI            | CVE-2017-10102 | 9.0 | 
  | JavaFX          | CVE-2017-10114 | 8.3 |
  | Hotspot          | CVE-2017-10074 | 8.3 |
  | Security         | CVE-2017-10116 | 8.3 |
  | Scripting         | CVE-2017-10078 | 8.1 |
  | Security         | CVE-2017-10067 | 7.5 |
  | JCE            | CVE-2017-10115 | 7.5 |
  | JCE            | CVE-2017-10118 | 7.5 |
  | Security         | CVE-2017-10176 | 7.5 |
  | IBM AIX          | CVE-2017-1541 | 7.3 |
  | Server          | CVE-2017-10104 | 7.4 |
  | Server          | CVE-2017-10145 | 7.4 |
  | Deployment        | CVE-2017-10125 | 7.1 |
  | Security         | CVE-2017-10198 | 6.8 |
  | JAX-WS          | CVE-2017-10243 | 6.5 |
  | Server          | CVE-2017-10121 | 6.1 |
  | JCE            | CVE-2017-10135 | 5.9 |
  | Server          | CVE-2017-10117 | 5.3 |
  | 2D            | CVE-2017-10053 | 5.3 |
  | Serialization       | CVE-2017-10108 | 5.3 |
  | Serialization       | CVE-2017-10109 | 5.3 |
  | Deployment        | CVE-2017-10105 | 4.3 |
  | Hotspot          | CVE-2017-10081 | 4.3 |
  | Security         | CVE-2017-10193 | 3.1 |
  -----------------------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de updates downloaden vanaf de website van Oracle. Zie voor
  meer informatie:
  
  http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujul2017-3236622.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1789
  
  CentOS 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1789
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openjdk-8 beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3919
  
  Debian heeft updates van openjdk-7 beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3954
  
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'.
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates van java-1.8.0-openjdk beschikbaar gesteld voor
  Fedora 24, 25 en 26. U kunt deze updates installeren met behulp van
  het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /O4EQQXDC2MA5H6JC2K4VRKTCXDG322B4/
  
  Fedora 25:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /OQEWCSB2RTHNS2BLPYCEUMQEXBHOUDIH/
  
  Fedora 26:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /UACO4MQ56V3GNKWTI3XFHL5XK3KMETMS/
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht voor IBM Websphere Application Server
  om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-10116, CVE-2017-10115 en
  CVE-2017-10107 te verhelpen. Zie onderstaande link voor informatie
  en update-instructies:
  
  http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007002
  
  IBM heeft updates uitgebracht voor IBM WebSphere Portal om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-10116, CVE-2017-10115,
  CVE-2017-10102 en CVE-2017-10053 te verhelpen. Zie onderstaande
  link voor informatie en update-instructies:
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22006996
  
  IBM heeft updates uitgebracht voor IBM AIX om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie onderstaande link voor informatie en
  update-instructies:
  
  https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-2/
  
  IBM heeft updates uitgebracht voor IBM (Lotus) Notes om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-10110, CVE-2017-10107,
  CVE-2017-10101, CVE-2017-10096, CVE-2017-10090, CVE-2017-10089,
  CVE-2017-10087, CVE-2017-10102, CVE-2017-10116, CVE-2017-10078,
  CVE-2017-10115, CVE-2017-10067, CVE-2017-10125, CVE-2017-10243,
  CVE-2017-10109, CVE-2017-10108, CVE-2017-10053, CVE-2017-10105,
  CVE-2017-10111, CVE-2017-10074 en CVE-2017-10081 te verhelpen. Zie
  onderstaande link voor informatie en update-instructies:
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22009253
  
  IBM heeft updates uitgebracht voor IBM Spectrum Protect (voormalig
  Tivoli Storage Manager) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie
  onderstaande link voor informatie en update-instructies:
  
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-runti
   me-affect-ibm-spectrum-protect-formerly-tivoli-storage-manager-op
   erations-center-and-client-management-services-cve-2017-10115-cve
   /
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en 42.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-08
   /msg00048.html
  
  -= Oracle Linux =-
  Oracle Linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2017-10053, CVE-2017-10067, CVE-2017-10074,
  CVE-2017-10081, CVE-2017-10087, CVE-2017-10089, CVE-2017-10090,
  CVE-2017-10096, CVE-2017-10101, CVE-2017-10102, CVE-2017-10107,
  CVE-2017-10108, CVE-2017-10109, CVE-2017-10110, CVE-2017-10115,
  CVE-2017-10116, CVE-2017-10243, CVE-2017-10135 te verhelpen in
  Oracle Linux 6 en 7. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op: 
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-2424.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de diverse
  ondersteunde java-versies voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  java-1.8.0-openjdk:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1789.html
  
  java-1.8.0-oracle:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1790.html
  
  java-1.6.0-ibm:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2530
  
  java-1.7.1-ibm:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2481
  
  java-1.7.0-oracle:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1791.html
  
  java-1.7.0-openjdk:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2424
  
  java-1.6.0-sun:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1792.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden voor
  java-1_8_0-openjdk te verhelpen in SUSE 12-SP2 en 12-SP3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-August
   /003139.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates van OpenJDK 7 en 8 beschikbaar gesteld voor
  Ubuntu 14.04 LTS, Ubuntu 16.04 LTS en 17.04 om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  OpenJDK 7:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3396-1/
  
  OpenJDK 8:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3366-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWd4atyhuEbXFfhL2AQjovAv/dqO9kub0hbhOxlNTR7OYdNckZGp9DSQ3
RBE0iamdDxmqfXtnT9FPORO5AyIRf02Igxy1jIRrkhVWcTrjnQbA6dEGyRzKHhDx
Czp+/abcOzc+YFDMSW2JVcgXT+s1tNn4vUtwYNZwAZ+5lbtrbM3GiNtLNghBdmbM
H7zpA+46pzUQGybAt2cnzDJmYk4eeC2YHRswHwYwzW7+PcPunWfHiPefVZElmmJJ
FnAGlShyTT8Lkh8GNHJV9BM6295APo3QHirFzZXiIVLAScK24LABiIQ3UsTJeZ8C
qBMBMkxb7rKXT+4d24RdlZKl3CtOaDHMSxd0OiaowVmECL4TOX8SHSQR9Wu0F7rn
Dy3ePRpfBy4dFuD/gCoVEykedlFNvsR+0Id9/OYAOxNKFpgAL9bMXfRuX9x598QK
EW5kziYL2Wx43KsbiixajMrVgV2bR5HncEV7jxMzDjgSsdZqbKSAbwC9YJth0sZ3
NN1r6Wu7UcVZXJCBTtRTurCxSlEhODrC
=gZFU
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig