Meerdere kwetsbaarheden verholpen in PostgreSQL

Er zijn een meerdere kwetsbaarheden verholpen in PostgreSQL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.10 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in PostgreSQL
Advisory ID   : NCSC-2017-0747
Versie     : 1.10
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-7546, CVE-2017-7547, CVE-2017-7548
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20170914
Toepassing   : PostgreSQL Database
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu
         Red Hat

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn een meerdere kwetsbaarheden verholpen in PostgreSQL

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen en aanpassen van gevoelige informatie of om
  beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Beschrijving
  - CVE-2017-7546
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid PostgreSQL. Een kwaadwillende kan
  hierdoor beveiligingsmaatregelen omzeilen.
  
  - CVE-2017-7547
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in PostgreSQL. Door een fout in
  het gebruik van de "foreign data wrapper" kan een gebruiker mogelijk
  gevoelige informatie inzien.
  
  - CVE-2017-7548
  Er bevindt zich een fout in de lo_put-functie. Door onjuiste
  permissiecontrole kan een kwaadwillende gevoelige data modificeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben een nieuwe versie van
  PostgreSQL uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  updates downloaden vanaf de website van PostgreSQL. Voor meer
  informatie, zie:
     
  https://www.postgresql.org/docs/current/static/release-9-6-4.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van postgresql beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  Debian 8 (postgresql-9.4):
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3935
  
  Debian 9 (postgresql-9.6):
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3936
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 25. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Fedora 25:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /AFL3LCKPKTDUOOMLD6QDG67EFRJHSNWX/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  OpenSUSE Leap 42.x, postgresql93:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-08
   /msg00076.html
  
  OpenSUSE Leap 42.x, postgresql94:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-09
   /msg00020.html
  
  OpenSUSE Leap 42.x, postgresql96:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-09
   /msg00019.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-7546 en
  CVE-2017-7547 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2728
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11-SP4 en 12-LTSS. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise 11-SP4, postgresql94:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20172258-1/
  
  SUSE Linux Enterprise 12-LTSS, postgresql93:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20172236-1/
  
  SUSE Linux Enterprise 12, postgresql94:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20172355-1/
  
  SUSE Linux Enterprise 12, postgresql96:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20172356-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 17.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3390-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWbpb0ChuEbXFfhL2AQiTjAwAjCfggpEsoxMjbGIW9qHJWZKSQOXcRXBH
fmrMJDNvYIPSJuLlShxrlfIFkh/uiLRhSTvHUXdJt1EZRK6kWdqRbKd18iXqTBgd
Po/dzh7mJyusbfH/fLi+HG2hRXUrZj5KPH5FSnirzQ/x0iXRm2c7/v/Bk/37K7e7
aTTGyR+vhq9wbs6OaiK08YEz7A66WMUE3cPp7yNNeTDDTQqscUNXty6TztOyYQne
dG+N7atcHd+0qcfEIMhEPfPYpIz2bmHhhId1hwWTeOaGfuNYLrP1OIwGLiUm1jez
5EDXN4rrI641BiMTA4v3XCQvTzhIMiyZ3WkdrbXbSTn0VVKC/FIzklbwy4nnt8qG
eax3QkgycDbeoXKNLdaPjNaWC3k/xQWkX/IBuolq8cE0YGceY/5bL8TakGShqBOR
58YubxLv6HsO/ZD1nOT3DS3yiRsehuSF3HLxh3/SqGNAslHlS5AVsFbh9BGWICoj
tlib1VzbJ8s7y/LqX6TzwNtlshgIEXZ5
=QsyG
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig