Kwetsbaarheid verholpen in glibc

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in glibc. Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in glibc
Advisory ID   : NCSC-2017-0785
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-12133
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20180313
Toepassing   : glibc
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht voor een kwetsbaarheid in glibc. 
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in glibc. Fedora heeft updates
  uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service.

Beschrijving
  - CVE-2017-12133
  Er bevindt zich een use-after-free-kwetsbaarheid in clntudp_call in
  Sun RPC client. Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende om
  een Denial-of-Service te veroorzaken of wellicht een andere
  ongespecificeerde impact te hebben op het systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 25. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-270ab2baa3
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-03/msg00037.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWqg8WCZzjw7WtN6KAQi3RAwAkb8senwA4K+D0kTwhrmvrlTRddoNlqhE
kEPUNy8L46P4w5Db2r9ku4VUVPvS6sJGIAw3MwHRMuT44gbIVkEm17dkb3X7141W
w2qQ1P+lJJY8ygaZQ+Sybh4lPQCIOkFGvazUDf7T6hSx2bXIhNhGCzWl8VYe4Wx9
CXFs/7wSzEeNft/zPyn/SMjU0uaJt8vEU9GN9Pk5pYMRBqCVoT6fi0or5SeM82Ob
EDAUUud7/lmlXLFpQlVrEdc6SoaSteWHDl+/VP1EQUZ5HuzBQAM6BfFS935WjZBb
qx31tg+6LKJJ98j6k4aWIiroN+mcVPEO7qboe5fTvObW2E48dnkrMZlmEBRpCQNV
yC+GomZc/BfKN3cNwVXNOakrnPxbJL88Muszlh5nlqr122lMF8/eeW2+91ZIEG2z
JnPaGL1PBC8tf3FFiO6pUmGk9tHHDY0ubyFUtmgyVG+7R6BdnufEBCWhvg5/PwgT
Ynbrs5m6I0G7fsHvskuHQJ4O0Uu4AAFM
=E5pK
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig