Diverse kwetsbaarheden verholpen in XEN

De ontwikkelaars van XEN hebben diverse kwetsbaarheden verholpen in XEN hypervisor.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Diverse kwetsbaarheden verholpen in XEN
Advisory ID   : NCSC-2017-0809
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-14316, CVE-2017-14317, CVE-2017-14318,
         CVE-2017-14319
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20170912
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  De ontwikkelaars van XEN hebben diverse kwetsbaarheden verholpen in
  XEN hypervisor.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren
  met de rechten van de ingelogde gebruiker.

Beschrijving
  - CVE-2017-14316
  Door een fout in de wijze waarop de functie alloc_heap_pages()
  omgaat met het maximaal aantal nodes, is het mogelijk dat een
  kwaadwillende toegang krijgt tot delen van het geheugen en zo
  willekeurige code uit te voeren.
  
  - CVE-2017-14317
  Door een fout in de wijze waarop de functie __gnttab_cache_flush()
  functie omgaat eigendom van geheugenpagina's, is het mogelijk dat
  een kwaadwillende pagina's kan ontladen waar deze geen eigenaar van
  is en zo een systeemcrash veroorzaken.
  
  - CVE-2017-14318
  Bij het afsluiten van een VM kan een race conditie ontstaan,
  resulterend in een systeemcrash.
  
  - CVE-2017-14319
  Door een fout in de wijze waarop mappings worden geadministreerd,
  kan een guest systeem verhoogde rechten krijgen bij het verwijderen
  of wijzigen van mappings.

Mogelijke oplossingen
  -= XEN =-
  De ontwikkelaars van XEN hebben patches uitgebracht voor de huidige
  versies van XEN. Zie onderstaande links voor nadere informatie en
  voor het downloaden van de juiste patches:
  
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-231.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-232.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-233.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-234.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWbfvoChuEbXFfhL2AQjbNgv7BL/bee0McHveDiD8bexEN81bcGrsKCUe
iUUfRBrq2OLYB8/Q+986vIE5ZQO96kZn9XwsIUWY/4ZR5Q+MGz2tZXOe/LWG+lTr
RZYPCShqmEsLiytncpA8fa2OPzSm0bQl/iH2DP3y1LtpJZ0X9TZh1t3h6V5Z8U6T
U8sV6IWsokqppex/qQmzz8inAtc8hAKQvAcxxEyD3pLdddjgEdrw/3z7kwaNP5x5
74XspgDGQmxGZiCTs1gTNKBTTPD1UQAltUHYMI23/7YAGlkTRxE+5vnHmBZJywvu
abDzy7y13H7EnzucE9p/udRnMlrvlxWqaq2PvQlMyLPHuMq1JbtANNgXtEH1FO0Z
OY0kpL6lQV6ykxGB9c3w4ER7UZwwaQqiOJr+v8nSrFp42KlsU4kjiC4M+bXKvkg4
BaUOx7IySbylqDTGh6Tojlh3CV2veR9qm+uSo/LYzGyvJlY0TSq6HJ39YuiM75Hj
Zjx7/Uoq2EUnkNPosdsAlq5RMxQQKOtB
=0mJp
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2017

Nederland digitaal veilig