Kwetsbaarheden ontdekt in Bluetooth

Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in de Bluetooth implementatie van verscheidende besturingssystemen. Sommige fabrikanten hebben al updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen, waaronder Google voor Android en Apple voor iOS. Sommige producenten zullen in de aankomende tijd updates beschikbaar stellen om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden ontdekt in Bluetooth
Advisory ID   : NCSC-2017-0810
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-0781, CVE-2017-0782, CVE-2017-0783,
         CVE-2017-0785, CVE-2017-8628, CVE-2017-1000250,
         CVE-2017-1000251
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20170913
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple iOS
         Google Android
         Linux
         Microsoft Windows

Update
  De ontwikkelaars van Oracle hebben updates beschikbaar gesteld voor
  Oracle Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-1000250
  te verhelpen. Zie 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in de Bluetooth
  implementatie van verscheidende besturingssystemen. Sommige
  fabrikanten hebben al updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen, waaronder Google voor Android en Apple
  voor iOS.
  
  Sommige producenten zullen in de aankomende tijd updates beschikbaar
  stellen om de kwetsbaarheden te verhelpen. 

Gevolgen
  De kwetsbaarheden in de Bluetooth implementaties maken het mogelijk
  voor een kwaadwillende in het bereik van het bluetooth-apparaat om:
  
  - willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten;
  - gevoelige informatie te achterhalen;
  - een Man-in-the-Middle-aanval uit te voeren.

Beschrijving
  - CVE-2017-0781
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Bluetooth Network Encapsulation
  Protocol (BNEP) service van Android. Dit protocol wordt gebruikt
  voor het delen van een internetverbinding via een
  Bluetooth-connectie. Door deze kwetsbaarheid is het mogelijk voor
  een kwaadwillende in het bereik van het Bluetooth-apparaat om
  willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten zonder
  gebruikers interactie.
  
  - CVE-2017-0782
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Personal Area Networking
  (PAN)-service van Android. Dit protocol wordt gebruikt voor het
  opzetten van een IP-based network connectie tussen twee apparaten.
  Door deze kwetsbaarheid is het mogelijk voor een kwaadwillende in
  het bereik van het Bluetooth-apparaat om willekeurige code uit te
  voeren met verhoogde rechten zonder gebruikers interactie.
  
  - CVE-2017-0783 / CVE-2017-8628
  Het is mogelijk voor een kwaadwillende in het bereik van het
  bluetooth-apparaat om toegang te verkrijgen tot het PAN-profiel en
  zodoende een MiTM-aanval uit te voeren wanneer de gebruiker een
  connectie opent met een publiek beschikbaar WiFi punt.
  
  Dit is mogelijk omdat voor toegang tot de PAN-profielen alleen een
  laag security niveau nodig is; dit niveau kan verkregen worden door
  kwaadwillende zonder dat er interactie nodig is met het slachtoffer.
  
  Door toegang tot de PAN-profielen kan een kwaadwillende een Network
  Access Point(NAP) definiëren wat standaard gebruikt zal worden door
  het apparaat om al het netwerkverkeer over te versturen. Deze
  kwetsbaarheid bevindt zich in de Android en Windows implementaties
  van Bluetooth.
  
  - CVE-2017-0785 / CVE-2017-1000250
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de SDP (Service Discovery
  Protocol)-server van Android en Linux. Door het versturen van
  specifieke requests is het mogelijk voor een kwaadwillende in de
  nabijheid van het bluetooth-apparaat om systeem informatie te
  verkrijgen. 
  
  Dit kan ertoe leiden dat de kwaadwillende toegang krijgt tot de
  encryptiesleutels van het Bluetooth-apparaat. Hierdoor is het
  mogelijk voor de kwaadwillende om de andere Bluetooth connecties af
  te luisteren. 
  
  - CVE-2017-1000251
  De Bluetooth-stack van de Linux-kernel bevat een kwetsbaarheid in
  L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol). Dit protocol
  wordt gebruikt voor het opzetten van een connectie tussen twee
  Bluetooth-apparaten. Door deze kwetsbaarheid is het mogelijk voor
  een kwaadwillende in het bereik van het Bluetooth-apparaat om
  willekeurige code uit te voeren met root-rechten zonder gebruikers
  interactie.
  
  - CVE-2017-14315
  Apple heeft een protocol ontwikkeld genaamd LEAP (Low energy audio
  protocol) wat gebruik maakt van Bluetooth om audio te streamen naar
  low-energy randapparatuur. Dit protocol bevat een kwetsbaarheid
  waardoor grote audio commando's kan leiden tot geheugen-corruptie.
  Dit kan misbruikt worden door een kwaadwillende in het bereik van
  het Bluetooth-apparaat om willekeurige code uit te voeren op het
  kwetsbare apparaat door het versturen van specifieke audio
  commando's.
  
  
  Wanneer er updates gepubliceerd zullen worden die de kwetsbaarheden
  zullen verhelpen zal het NCSC deze bij u kenbaar maken middels een
  update van dit beveiligingsadvies. Wanneer er geen updates
  beschikbaar zijn voor het apparaat raden wij aan om Bluetooth in het
  geheel uit te schakelen.

Mogelijke oplossingen
  -= Android =-
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2017-0781, CVE-2017-0782, CVE-2017-0783 en CVE-2017-0785 te
  verhelpen. Echter in hoeverre de recente security patches
  beschikbaar zijn voor een specifieke Android-apparatuur hangt af van
  de fabrikant. Voor meer informatie over de beveiligingsupdate van
  Google, zie het volgende:
   
  https://source.android.com/security/bulletin/2017-09-01
  
  -= iOS =-
  Apple iOS 10 is niet vatbaar voor de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2017-14315. Echter Apple iOS versie 9 of eerder zijn wel vatbaar
  voor de kwetsbaarheid.
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht voor Oracle Linux 6 en 7. Meer
  informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-2685.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-1000251 te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Red Hat 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2681
  
  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2679
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 17.04 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-1000250
  te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3413-1/
  
  -= Windows =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheid
  met kenmerk CVE-2017-8628 wordt verholpen. We raden u aan om deze
  updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de
  installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
     
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Hyperlinks
  https://www.armis.com/blueborne/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWbkHuShuEbXFfhL2AQja2wv/U7mVRfz7Gnophraak7vZh+tpsOixnPUy
UTrr2MWSX+LDSp16SWXOmHg8Cztr83eXo4SudY7ww6+3dFPnTtrr3j6Xb1ABvxQC
qOLMt75T1BbVTiYGjFIwlF3ekXjQOSCMw7RgJLbxpfUVyYWXCSryA5JgY+nYlhvU
qyxEe72AJ5IYuXfZUbtGkebCr8E+UoUa95PSJ9QAsyyMe8wytej0Kb6msva8UvZx
9+gayd47YmHRFu7/cNXJ40RsNtZKKpZFuZhOWo2G73tz/UggWG8+qUmR8N0FO5Ht
lMGUTMIAxPqQPsK2FiroU5tn5GTTzTbWiRLtxCKbAQ8dso6cayuD0/xOIyP12e5l
pXOL19y8c1Kh6G54luqqs866NdLK4mnI962If9/1G/hoj4oiIhSI3CDAIVNNu9oz
xCWgEt4TzqSaouiISjFQiOMaffqAkBfDJJmDzdaevI/kYk/Zzf+o75sEnILI73n7
x3O4EBBRQPFWQDiUx93YU5FoTRkj4HrY
=nlJp
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig