Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Microsoft heeft zijn maandelijkse beveiligingsupdates vrijgegeven (ook bekend als "Patch Tuesday").

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2017-0811
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-8567, CVE-2017-8629, CVE-2017-8630,
         CVE-2017-8631, CVE-2017-8632, CVE-2017-8676,
         CVE-2017-8682, CVE-2017-8695, CVE-2017-8696,
         CVE-2017-8725, CVE-2017-8742, CVE-2017-8743,
         CVE-2017-8744, CVE-2017-8745
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20170912
Toepassing   : Microsoft Office
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Microsoft Windows

Samenvatting
  Microsoft heeft zijn maandelijkse beveiligingsupdates vrijgegeven
  (ook bekend als "Patch Tuesday").

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden gebruiken voor het uitvoeren
  van willekeurige code onder gebruikersrechten of voor het verkrijgen
  van verhoogde rechten.

Beschrijving
  Microsoft Office: 
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2017-8629 | 0,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  | CVE-2017-8630 | 0,00 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2017-8631 | 0,00 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2017-8632 | 0,00 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2017-8744 | 0,00 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2017-8745 | 0,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  | CVE-2017-8567 | 0,00 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2017-8742 | 0,00 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2017-8743 | 0,00 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2017-8725 | 0,00 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  |---------------|------|-------------------------------------|
  
  Microsoft Graphics Component: 
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2017-8676 | 3,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   | 
  | CVE-2017-8682 | 8,40 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2017-8695 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   | 
  | CVE-2017-8696 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWbgWkihuEbXFfhL2AQjK5gv6A/Z1U9ZbdFPdY2ulsqPg2amtKql1BL/X
cUvwDCli0U0Um7rfznatFaQ57QJI6/LRsv4UF1/RTJKj+5PQAKFAWKx1a+HzKZzX
f1+MgtwBl3y5RZbGRGV53g0YLDlO9AGZgLVk9uinguFqYM6Lw4Ozy/97gAHqhAkm
+M8yNDYeGQ3r1wi7plrVp5pmqN6Ac6mw+isuD4ZUz6AVYihbri6/ZDDTql9J2og/
scQBMrLHmq5F4sq4uzEL+/NsSqkbFye3N/p6JjOIa1iJTLzNrWR4ITgZ/4vSLXYn
agN22SSIeDM+MubGRD4mQHXiETPm9c160a9THGsIYPtE1+33u5tfcEpYH64ycAeT
zzFjAICWgzSyqAMt/i61LbnEasAWnNvjTMpYwVSI3raQXiXkstJHbHJok9v1Fdtw
e3Btb3SdG9x6UYhFwLU++TFGkLQKO4ci23MdiaB2AWhKqsan4QnxWiLLU2e7B6oB
GzIxDvDPjF/871wNS2LuJigzTnJ/8Geo
=lI2O
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2017

Nederland digitaal veilig