Kwetsbaarheden verholpen in Exchange en Outlook Web Access

Microsoft heeft zijn maandelijkse beveiligingsupdates vrijgegeven (ook bekend als "Patch Tuesday").

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Exchange en Outlook Web
         Access
Advisory ID   : NCSC-2017-0815
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-8758, CVE-2017-11761
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20170912
Toepassing   : Microsoft Exchange Server
         Microsoft Outlook Web Access
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Microsoft heeft zijn maandelijkse beveiligingsupdates vrijgegeven
  (ook bekend als "Patch Tuesday").

Gevolgen
  Door de kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende op
  afstand zien of E-mailadressen bestaan of via Cross-Site-Scripting
  informatie verkrijgen uit Outlook Web Access.

Beschrijving
  - CVE-2017-11761
  Door het versturen van een speciaal geprepareerd kalenderverzoek kan
  een kwaadwillende op afstand inzicht krijgen in de aanwezige
  e-mailadressen.
  
  - CVE-2017-8758 
  Er bevind zich een Cross-Site-Scripting kwetsbaarheid in Outlook Web
  Access.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWbgW5ShuEbXFfhL2AQh5GQv+IDyXJLiV6P7kESqMEBDS9fBA/OAjiUOE
O3XRMuSjnKC2wRo0ko5ePnZW9PVAG2/0Q04LvMyApUZcUeU80Zr3bQOBDp1nddNp
5dcoRbheu/KfkpHceYlDaIcenppVbE7MkKe45ovG894hPNht2E3q8+5KC06V3gFr
9UTaYZXTPb9kOG9g/sKEaNRT1saq91raYTdhHXhzQygOugaFDNvfUZdm7mDhRYtE
LCMLfLVf3bDfXmuFyXxF+PMIeTIW/v363VLzpfR2zgTdK7YMsJn8a1z1nmjA68SC
9bhxnYOkZVK7l6J1MZT0q2pYTsXiJEGrDm0M2xOhi1uPZsqrQdNRow3NHYSYapDX
wHUcuFhfvTQPuJ8LSf6Q6CY5U9sEIqZxfWam0JKBaJGD2SCdCPJFxUApBon512Tj
VaNzKmpqwKaHSA/mvkazEFV45Dv4TRztlalNxLNXX9KezWN/VOjMuZvnzyL1Cv69
qjGkwCDf6GImRkAAEXfwPkIPpG1eNtwO
=cQxM
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2017

Nederland digitaal veilig