SUSE verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Xen

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : SUSE verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Xen
Advisory ID   : NCSC-2017-0819
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-10664, CVE-2017-10806, CVE-2017-11334,
         CVE-2017-11434, CVE-2017-12135, CVE-2017-12137,
         CVE-2017-12855, CVE-2017-14316, CVE-2017-14317,
         CVE-2017-14319
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         
Uitgiftedatum  : 20170914
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    : 
Platform(s)   : SuSE Linux Enterprise

Samenvatting
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden gebruiken voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service of het verkrijgen van
  verhoogde rechten.

Beschrijving
  - CVE-2017-10664
  Een kwetsbaarheid in QEMU kan leiden tot een Denial-of-Service. De
  kwetsbaarheid ontstaat door het onjuist afhandelen van signals in de
  qemu-nbd server.
  
  - CVE-2017-10806
  Er bevindt zich een stack-based-buffer-overflow-kwetsbaarheid in
  redirect.c in QEMU. Hierdoor is het mogelijk voor een lokale
  kwaadwillende in een Guest OS om een Denial-of-Service-aanval uit te
  voeren. Dit is mogelijk via vectoren gerelateerd aan het loggen van
  debug-berichten. 
  
  - CVE-2017-11334
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de
  address_space_write_continue-functie in exec.c in Qemu. Hierdoor is
  het mogelijk voor een lokale kwaadwillende in een Guest OS om een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren. Dit is mogelijk door gebruik
  te maken van de qemu_map_ram_ptr-functie om toegang te verkrijgen
  tot de quest-ram-block-area. 
  
  - CVE-2017-11434
  De dhcp-decode-functie in bootp.c bevat een kwetsbaarheid waardoor
  het mogelijk is voor een lokale kwaadwillende in een Guest OS om een
  Denial-of-Service te veroorzaken. Dit is mogelijk door gebruik te
  maken van een geprepareerde DHCP optie-string.
  
  - CVE-2017-12135
  Een kwetsbaarheid in Xen kan door een kwaadwillende met toegang tot
  een guestsysteem worden misbruikt om het hostsysteem te laten
  crashen en daarmee een Denial-of-Service te veroorzaken.
  
  - CVE-2017-12137
  Een kwetsbaarheid in Xen kan door een kwaadwillende met toegang tot
  een guestsysteem worden misbruikt voor het verkrijgen van rechten op
  het hostsysteem.
  
  - CVE-2017-12855
  Een kwetsbaarheid in Xen kan door een kwaadwillende mogelijk worden
  misbruikt voor het verkrijgen van gevoelige gegevens.
  
  - CVE-2017-14316
  Door een fout in de wijze waarop de functie alloc_heap_pages()
  omgaat met het maximaal aantal nodes, is het mogelijk dat een
  kwaadwillende toegang krijgt tot delen van het geheugen en zo
  willekeurige code uit te voeren.
  
  - CVE-2017-14317
  Door een fout in de wijze waarop de functie __gnttab_cache_flush()
  functie omgaat eigendom van geheugenpagina's, is het mogelijk dat
  een kwaadwillende pagina's kan ontladen waar deze geen eigenaar van
  is en zo een systeemcrash veroorzaken.
  
  - CVE-2017-14319
  Door een fout in de wijze waarop mappings worden geadministreerd,
  kan een guest systeem verhoogde rechten krijgen bij het verwijderen
  of wijzigen van mappings.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-September
   /003213.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWbpK9ihuEbXFfhL2AQh65gv/UmX5lykrx5KAo5vZi7a4I4kwaxvh1+bD
2h3zKphYhHc+rbhb/GyAGZeoa68a53PfZR1CCioKany1ThcZegpSgtgcRSTfeth+
NAaflhMTLo/beHJ/TH4cYSX8QOAYYplf4BwpuL/fn/5i0b03Ppl5RfLNpYKqRdcQ
wjDPe1bDSA8IgSH5t3taX4FRjTCVKZ97EnoevuymGfn/5fVvEbW1yLTzTMQMcKVO
U8jbOhr8VnbnuUWbyUzd6CM1RR9JiRMctZZ0gVF7ApDxE3/yM4SuswrAuFq/Q155
akS/pRTWUNm9SDhastpJEP1BzKLUEzgioYqXCxtCfQ0Q6Y6xFrSutrvB5fAofCGQ
iXhG2NVYOCXS96VU0RbP32HRCz+Zx54Wd9Us5gWBXaFFuuoh5U79uiurYe0X9g5E
fvKULrcwe3y4pJCv4f8yQ8Z/EKefulZujR4jyFU55Tz5MKrJWpVWnPCCyka9x1mc
8e6e06+sRdCErcYVZOBQMygEZRaTkykr
=awXu
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig