Kwetsbaarheden verholpen in Ruby

Updates voor Ruby verhelpen meerdere kwetsbaarheden.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ruby
Advisory ID   : NCSC-2017-0821
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-0898, CVE-2017-10784, CVE-2017-14033,
         CVE-2017-14064
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20171113
Toepassing   : GitLab Community Edition
         Ruby Ruby
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu 
         Debian 
         FreeBSD

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld van ruby 1.8 en 1.9.1 voor
  Debian 7.0 LTS (Wheezy) en ruby 2.3 voor Debian 9.0 (Stretch) om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie Mogelijke
  oplossingen.

Samenvatting
  Updates voor Ruby verhelpen meerdere kwetsbaarheden.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden gebruiken voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service of voor het verkrijgen van
  gevoelige gegevens.

Beschrijving
  - CVE-2017-0898
  Een buffer-underrun-kwetsbaarheid in de sprintf-methode in de Kernel
  module kan leiden tot het verkrijgen van gevoelige informatie of het
  veroorzaken van een Denial-of-Service.
  
  - CVE-2017-10784
  Een kwetsbaarheid in de Basic authentication methodes van WEBrick
  kan leiden tot het injecteren van onveilige karakters in de Ruby
  logbestanden. Dit kan mogelijk leiden tot het uitvoeren van
  willekeurige code in de terminal van een beheerder indien deze de
  logbestanden leest.
  
  - CVE-2017-14064
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Ruby die door een kwaadwillende
  mogelijk kan worden misbruikt voor het verkrijgen van gegevens uit
  het geheugen.
  
  - CVE-2017-14033
  Een buffer-underrun-kwetsbaarheid in de OpenSSL ASN1 decode functie
  kan leiden tot het veroorzaken van een Denial-of-Service.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld van ruby 1.8 en 1.9.1 voor
  Debian 7.0 LTS (Wheezy) en ruby 2.3 voor Debian 9.0 (Stretch) om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-4031
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in ruby. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /95b01379-9d52-11e7-a25c-471bafc3262f.html
  
  -= Gitlab =-
  De ontwikkelaars van Gitlab hebben versie 9.5.6 beschikbaar gesteld
  om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over deze update
  en over de installatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://about.gitlab.com/2017/09/28/gitlab-9-dot-5-dot-6-released/
  
  -= Ruby =-
  De ontwikkelaars van Ruby hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over deze update en
  over de installatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:
  
  https://www.ruby-lang.org/en/news/2017/09/14/ruby-2-4-2-released/
  https://www.ruby-lang.org/en/news/2017/09/14/ruby-2-3-5-released/
  https://www.ruby-lang.org/en/news/2017/09/14/ruby-2-2-8-released/
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Tevens zijn de kwetsbaarheden verholpen
  met kenmerk CVE-2017-899, CVE-2017-900 en CVE-2017-901, zoals
  beschreven in NCSC-2017-0789. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3439-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWgnA0ChuEbXFfhL2AQhALAv7BLV3zgFZgNwxfEKoLOYs0C9GhiAet6z3
3TdoVfIWqGGohxgs/0xEqEW5aoSF+JLQW/7McaKuFKCM+0cJhxuabcXSElBIK8KT
ATCF9bNL1wlajLGC0nOs99psqebjv04iRzsRzOEaDv5exiLqRyBkYwtOCst8+ks7
Y38o+cJUhn5k3yHVvPXiu7VI5k0+QjpnuCiJgeKzf36w3ynIeourCh4z6Sqgbj0V
bkwt29+Djpc1k5h7mXqDCBXRgi1z322TVhB6J5wF78rZ/v4kVfGiGvk471j4/dHF
8ZVD3aHfjZfZ1fFSjtJVahZnvIdONjvS+gmbFw7NvbcE4Yv3WzInX0sMaOefj5ST
OvuLF9TsYsLjgP2/RlqC+5hTJEnCIicc20f0CLIFu2bqWwaa/z3diZeMZ4XZgyrY
+UuLX7ppfFf62/S/LhO80k0iFD5TyBydVNcPcApkY9oBsGO8vmIJ2uAgOIK2EfQ0
GOeTvujbcaCUuoLw5lxhOEIL6kGHaP8J
=O0xw
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig