Kwetsbaarheid verholpen in Apache HTTP Server

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Apache HTTP Server waarmee een kwaadwillende mogelijk systeeminformatie kan verkrijgen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2017-0824
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-9798
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20171012
Toepassing   : Apache HTTP Server
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         Fedora
         FreeBSD
         OpenSUSE
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  De ontwikkelaars van CentOS en Red Hat hebben updates beschikbaar
  gesteld voor CentOS 7 en Red Hat 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Apache HTTP Server waarmee een
  kwaadwillende mogelijk systeeminformatie kan verkrijgen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken voor
  het verkrijgen van informatie van het systeem.

Beschrijving
  - CVE-2017-9798
  Apache HTTP Server bevat een user-after-free-kwetsbaarheid waardoor
  het mogelijk is voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand
  om toegang te verkrijgen tot informatie van het systeem. In hoeverre
  de kwaadwillende toegang krijgt tot gevoelige informatie in het
  RAM-geheugen hangt af van specifieke configuratie van de webserver.
  De kwetsbaarheid is alleen te misbruiken wanneer er gebruik wordt
  gemaakt van een Limit-directive van een onbestaande HTTP methode wat
  gespecificeerd is in een .htaccess bestand, bijvoorbeeld: 
  
  .htaccess:
  <Limit abcxyz>
  </Limit>

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft de volgende patches beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen.
  
  Apache HTTP Server 2.4.*:
  https://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/server
   /core.c?r1=1805223&r2=1807754&pathrev=1807754&view=patch
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-October
   /022565.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3980
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /R4JEOCEFPTVRSQESLYQKPEEKR3XN7LBV/
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in apache22 en apache24. U kunt deze updates installeren
  uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /76b085e2-9d33-11e7-9260-000c292ee6b8.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-09/msg00095.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2882
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20172542-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 17.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3425-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWd87yChuEbXFfhL2AQhQ5Av+O04Dl5n9nieXax9NsQ9gSNocUZbXxLw5
rfZSWxxi93FlQH5DTV/JCF0q958yUpsKncW1poUrH/meFSZ0azEAaNsy4lxjN36m
GElCSkDPQCoMbnAmziCDAHTrsZyRUtt0gLppB071wVylxqDo+WMBE43zBHMfJSuZ
k9LPbV0xiAhxyYmINEWx1XHHVkt/EmFLlp1GgTPSU9QIy2EaPyQJEJ3pngTPpE0m
p8VTYN+qaDtMOl3OWgR5FdwQkPiduCZ3jCMpMnKhmVNHqyoX6f5zmiUbINE6OOFg
dDJni+YgI8pSf3jS6vhQjWM2mzByUCbimcneOS26c6V0nXbgIxoqCrJohhZ0Ft8e
W4xQq4o8QGiyvo2Nr5LwdMhu8ypHJq6kIakb9SL/8ZRh1Hd/DoQ/CUNRk9T5pTCx
vR3ge23/6EF0QcAlqV0qDIo70U0rxw7LzehoN6tnJzOINQwLCJXOvw1vfXPPxCvs
nT7P4YBvdqi7s2X7k6q1im/EQnCt7HrJ
=FZd/
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig