Kwetsbaarheden verholpen in PERL

Er bevinden zich twee kwetsbaarheden in PERL.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PERL
Advisory ID   : NCSC-2017-0833
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-12837, CVE-2017-12883
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20171114
Toepassing   : The Perl Foundation Perl
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian 
         Fedora 
         OpenBSD

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2017-12883 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Samenvatting
  Er bevinden zich twee kwetsbaarheden in PERL.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk op afstand
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie.

Beschrijving
  - CVE-2017-12837
  Er bevindt zich een heap-buffer-overflow-kwetsbaarheid in de
  regular-expression-compiler van PERL. Een kwaadwillende kan mogelijk
  op afstand een crash veroorzaken door een malafide reguliere
  expressie aan te bieden aan de compiler.
  
  - CVE-2017-12883
  Er bevindt zich een buffer-overflow-kwetsbaarheid in de
  regular-expression-parser van PERL. Een kwaadwillende kan mogelijk
  op afstand een crash veroorzaken of gevoelige informatie uit het
  geheugen verkrijgen, door gebruik te maken van de
  RExC_parse-variabele in de vFAIL-macro.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3982
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 25 en 26. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 25:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /YW6QQVTPPI2CHMA6FT6Y4TSILYGHJA55/
  
  Fedora 26:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /QHGNNZFGGK6HWW64VJEIGJJP6GPIGWDE/
  
  -= OpenBSD =-
  OpenBSD heeft patches uitgebracht waar de kwetsbaarheden mee worden
  verholpen. Voor meer informatie, zie:
  
  OpenBSD 6.0:
  https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/patches/6.0/common
   /042_perl.patch.sig
  
  OpenBSD 6.1:
  https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/patches/6.1/common
   /028_perl.patch.sig
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.04 om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2017-12883 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  12.04 LTS:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3478-2/
  
  Overige:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3478-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWgrlMShuEbXFfhL2AQjL4Qv/SfvwTHwQqXGZnmVJaMvF7m3cunrO1vos
e3s3jFkqtqBfUxyBWiLA7XZL7QlI9QjWJTd1TelpCiOEgUhX0a7NKBW4TAves6Zy
tsfbm/BopfS90hXk/7wsPsrnT76TJKski9sucXH4Mpa2Sj99kOGYRkvQt0PVARPt
ckyg0cCO1zSrDnbqiHRAk7wnfjGMzMizfs8QrcxpTIyXjmKcVMbOKzFw8k8siTgG
Q86l+CEqpCa9mM6NgpmppqvbeUPAv38+8yvwmjwv7IQEfnPVfSN5rTsjQWq+Gkgv
FuXdCxRWHhNXpNXq2v78We1O7qxIm5gE+NDrdqnoN8xvHNZ46geyTa6nvYujr4Mx
3K5S+D5RVWNKf+ZNPst72YvnmZIg4qYlkRivhxLKnuEb8qwJklVzjGajbkrOpXDJ
I0AAhM013chqsNDSummkWTk25Ya3EUWTD09WLadWwaQBKqGKrTP/HK25pLq3NV43
PT0CH123csY5FUPx7n9nP2HSYSbRGIsu
=LY1a
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig