Mozilla verhelpt kwetsbaarheden in Firefox en Thunderbird

Mozilla verhelpt kwetsbaarheden in nieuwe versies van Firefox en Thunderbird. Verschillende fabrikanten hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Mozilla verhelpt kwetsbaarheden in Firefox en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2017-0853
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-7793, CVE-2017-7805, CVE-2017-7810,
         CVE-2017-7811, CVE-2017-7812, CVE-2017-7813,
         CVE-2017-7814, CVE-2017-7815, CVE-2017-7816,
         CVE-2017-7817, CVE-2017-7818, CVE-2017-7819,
         CVE-2017-7820, CVE-2017-7821, CVE-2017-7822,
         CVE-2017-7823, CVE-2017-7824, CVE-2017-7825
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20171011
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         FreeBSD
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om een aantal van de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Ook heeft Ubuntu updates uitgebracht om een aantal van
  de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Samenvatting
  Mozilla verhelpt kwetsbaarheden in nieuwe versies van Firefox en
  Thunderbird. Verschillende fabrikanten hebben updates beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker,
  om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, om gevoelige gegevens te
  verkrijgen of om een Cross-Site Scripting (XSS) aanval uit te
  voeren.

Beschrijving
  - CVE-2017-7793
  Er bevindt zich een Use-after-free kwetsbaarheid in de Fetch API. De
  kwetsbaarheid kan worden uitgebuit als een worker of een
  geassocieerd venster vrijgegeven wordt als zij nog steeds in gebruik
  zijn. Uitbuiting van de kwetsbaarheid kan leiden tot een crash van
  Firefox.
  
  - CVE-2017-7817
  Er bevindt zich een spoofing kwetsbaarheid in Firefox voor Android.
  Een pagina kan naar fullscreen mode gaan zonder
  gebruikersnotificatie. Dit geeft een kwaadwillende de mogelijkheid
  om een verkeerd adres in de adresbalk weer te geven en zo een
  gebruiker te misleiden. Deze kwetsbaarheid is alleen in FireFox voor
  Android aanwezig. Firefox op andere besturingssystemen is niet
  kwetsbaar.
  
  - CVE-2017-7818: 
  Er bevindt zich use-after-free kwetsbaarheid in de code die
  elementen uit de arrays van Accessible Rich Internet Applications
  (ARIA) manipuleert in containers van het Document Object Model
  (DOM). Uitbuiting van deze kwetsbaarheid kan leiden tot een crash
  van Firefox.
  
  - CVE-2017-7819
  Er bevindt zich een use-after-free kwetsbaarheid in de design mode
  van Firefox. Als de grootte van objecten wordt veranderd en
  gelijktijdig het geheugen wordt vrijgegeven crashed Firefox. 
  
  - CVE-2017-7824
  Een buffer-overflow kan optreden bij het tekenen en valideren van
  elementen uit de ANGLE-graphics-bibiliotheek die gebruikt wordt voor
  WEBGL-inhoud. Tijdens controles binnen de bibliotheek wordt een
  incorrecte waarde doorgegeven die kan leiden tot een crash van
  Firefox.
  
  - CVE-2017-7805
  Een use-after-free kwetsbaarheid bevindt zich in de code die
  geheugen alloceert voor handshake-hashes die tijdens de TLS 1.2
  initiatie worden gegenereerd. Uitbuiting van deze kwetsbaarheid kan
  leiden tot een crash van Firefox.
  
  - CVE-2017-7812
  Als een gebruiker web-inhoud verplaatst met behulp van
  "drag-and-drop" functionaliteit naar bijvoorbeeld de tab-balk kunnen
  onbedoeld links worden geopend. Door het gebruik van malafide
  web-inhoud kunnen kwaadwillenden lokaal opgeslagen bestanden openen.
  
  - CVE-2017-7814
  Bestand-downloads die gecodeerd zijn met "blob:" en "data:" kunnen
  de controles die worden uitgevoerd bij normale downloads omzeilen.
  Kwaadwillenden kunnen gebruikers misleiden om malware te downloaden
  en uit te voeren die anders geblokkeerd zouden worden.
  
  - CVE-2017-7813
  De JavaScript parser kan tijdens de omzetting (cast) van een integer
  naar een kleiner datatype data lezen buiten de buffer waarin de
  operatie plaatsvindt. Uitbuiting van deze kwetsbaarheid kan leiden
  tot een crash van Firefox. Ook bestaat de mogelijkheid dat een
  beperkte hoeveelheid geheugen ingezien kan worden die niet
  toegankelijk zou moeten zijn.
  
  - CVE-2017-7825: 
  Bepaalde lettertypen in OS X laten Tibetaanse en Arabische karakters
  zien als whitespaces. Een kwaadwillende kan door gebruik van deze
  karakters als onderdeel van een International Domain Name (IDN) een
  spoofing aanval uitvoeren. Deze kwetsbaarheid bevindt zich alleen in
  de OS X versie van Firefox.
  
  - CVE-2017-7815
  Pagina's die een iframe bevatten kunnen het "data:"-protocol
  gebruiken om een modal dialog te creëren in JavaScript. Deze
  dialogen kunnen willekeurige domeinen als locatie hebben die niet
  overeenkomen met het domein dat zichtbaar is voor de gebruiker. Deze
  kwetsbaarheid komt alleen voor in FireFox installaties die e10
  multiprocess niet hebben geactiveerd. Deze optie is standaard wel
  geactiveerd.
  
  - CVE-2017-7816
  WebExtensions kunnen in popups en panels in de extension User
  Interface (UI) URL's laden die beveiligingsmaatregelen omzeilen. 
  
  - CVE-2017-7821 
  Een kwetsbaarheid in WebExtensions maakt het mogelijk om niet
  uitvoerbare bestanden te downloaden zonder gebruikersinteractie.
  Deze kwetsbaarheid kan gebruikt worden om kwetsbaarheden uit te
  buiten in de programma's die bepaalde documenttypen laden.
  
  - CVE-2017-7823
  De content-security-policy (CSP) sandbox bevat een kwetsbaarheid die
  een Cross-Site Scripting aanval mogelijk maakt. 
  
  - CVE-2017-7822
  De AES-GCM implementatie in WebCrypto accepteert voor een specifieke
  parameter lengte 0 waar dit minimaal een lengte 1 zou moeten zijn
  zoals de NIST specificatie voorschrijft. Dit zou onder bepaalde
  condities kunnen leiden tot het achterhalen van van de authenticatie
  sleutel.
  
  - CVE-2017-7820
  De "instanceof" operator kan het Xray wrapper mechanisme omzeilen
  als web-inhoud van de browser of een extension zijn eigen resultaat
  voor die operator kan teruggeven. Deze kwetsbaarheid kan er toe
  leiden dat de browser of extension een element niet goed
  interpreteert en verkeerd afhandeld.
  
  - CVE-2017-7811,CVE-2017-7810
  Verschillende geheugenbeveilingsproblemen zijn verholpen die
  mogelijk konden leiden tot het uitvoeren van code op afstand.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2831
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van fireforx-esr beschikbaar gesteld voor
  Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3987
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports.
  Meer informatie over deze updates vindt u via:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /1098a15b-b0f6-42b7-b5c7-8a8646e8be07.html
  
  -= Mozilla =-
  Mozilla heeft Firefox ESR 52.4 en 56 uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze nieuwe versie van Firefox
  installeren via de 'Check for Updates' functie van Firefox. Meer
  informatie over de kwetsbaarheden vindt u 
  
  voor versie ESR 52.4 via:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/
   mfsa2017-22/
  
  voor versie 56 via:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/
   mfsa2017-21/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-7793, CVE-2017-7805,
  CVE-2017-7810, CVE-2017-7814, CVE-2017-7818, CVE-2017-7819,
  CVE-2017-7823 en CVE-2017-7824 te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en
  Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-10/msg00003.html
  
  -= Oracle Linux =-
  Oracle Linux heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6
  en Oracle Linux 7. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u
  
  voor Firefox via:
  http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-2831.html
  
  voor nss (een onderliggende functie-bibliotheek) via:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-2832.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt 
  
  voor versie 52.4.0 ESR via:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2831
  
  voor nss (een onderliggende functie-bibliotheek) via:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2832
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID'S: CVE-2017-7793, CVE-2017-7805, CVE-2017-7810,
  CVE-2017-7814, CVE-2017-7818, CVE-2017-7819, CVE-2017-7823,
  CVE-2017-7824, CVE-2017-7825 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-October
   /003282.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 17.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3435-1/
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3435-2/
  
  Ook hebben de ontwikkelaars van Ubuntu updates beschikbaar gesteld
  voor Thunderbird voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.04 om de
  kwetsbaarheden met CVE-ID's CVE-2017-7793, CVE-2017-7805,
  CVE-2017-7810, CVE-2017-7814, CVE-2017-7818, CVE-2017-7819,
  CVE-2017-7823, CVE-2017-7824 te verhelpen. Meer informatie kunt u
  vinden op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3436-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWd4kSShuEbXFfhL2AQhmYwv+IXvbF52/xVZfyeL6WbwH/DUfwhv8XR1k
FriyfQOwGwUN6PIJmZva16YQnHIJCNPnVgKdl7vA0gO5g7w9PMiGZalIc9GsN7Rv
lu8HRsWLl+zdApuIfcPTfWsUjyHiky46r0B+0WYuuE0yjl1j0ZpHPaXT/EHCgBj5
CXGA49Fl5xf5Gn45w+0UbGZnxG6bUwzBPqZ+TnXbCm7k7CKDqzBZPdUCCI4DvE+Y
9FCLNvUMhBtxVCvJxx2eXKLSlUZf1GpinedonXJPTdV63BG1PRO6Fjh+9UtmHuIA
1VXrhjrkyLost7m9R3ZhV2KTNUcSKjZ/fn+u53jnwCx+b/cpONgTWdMzOaktkGkZ
yRJk0UQ/5bdyAoltlzouEx2QK93BEls3Uc1oydMoaJiO2cLPq5MwTLO2NQ2jZ/oi
9hIDVPDiK7n+59Qi8n369QpT3cnJID+AnKXVNZ2P8TnFLZtXVF1Ny3eQusbcvjTD
CtoEtAHAzaNtBSyEM2h667ucZR3B/xKu
=ImS7
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig