Kwetsbaarheid in MISP (Malware Information Sharing Platform) verholpen

De ontwikkelaars van het Malware Information Sharing Platform (MISP) hebben een persistente XSS-kwetsbaarheid verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in MISP (Malware Information Sharing
         Platform) verholpen
Advisory ID   : NCSC-2017-0875
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-15216
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20171011
Toepassing   : CIRCL Malware Information Sharing Platform (MISP)
Versie(s)    : < 2.4.81
Platform(s)   : 

Samenvatting
  De ontwikkelaars van het Malware Information Sharing Platform (MISP)
  hebben een persistente XSS-kwetsbaarheid verholpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren
  van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een dergelijke aanval kan
  leiden tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser
  waarmee de applicatie wordt bezocht.

Beschrijving
  - CVE-2017-15216
  Er bevindt zich een persistente XSS-kwetsbaarheid in de code die 
  quickDelete uitvoert. Deze kwetsbaarheid zit in de MISP-versies
  voor versie 2.4.81.

Mogelijke oplossingen
  De makers van MISP hebben versie 2.4.79 beschikbaar gesteld die de
  kwetsbaarheid verhelpt. Meer informatie over de kwetsbaarheid en de
  nieuwe versie van het platform kunt u vinden op onderstaande pagina:
   
  https://www.misp.software/Changelog.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWd4kWChuEbXFfhL2AQhg4Av7B2zAN1Xd/q0GxJTYisK7X2HohO1M46Hk
cT7OdQE+e1gCFMqOK9I47WXZlk5huWzUANHuhlY67Gc3bYqnsn7dhktrIqb+fPH4
Z/CsnROceVpHSomL0KMZdoRwIQadoB2fL+GlTeGhc1VLNBgJlg+nLqDFtbx/OUjN
+JNwSPqGcjjovmGaprLXNsQMSbNaQMZaZO3pLJX1qGX+OpGv+mL9GA4mdiuxXV3G
TBxFlqmSmkcTvz2EuUjF2UNVe4fblOZsWw2UYz7SFRt/X+8tdVij3cCIDtDjo7TO
MUijQ832pmR8oQQb4LobrCagSuydmjPj+qvsZUGlZ7IBjltQr+CpBgGcqzf5Ys86
3iypcXcIc8WGC5tbU6hJJaIPe8z6/l24AlvYKOid+klrqIGb6Iw53X3G23KGdAym
O9LTrsaDv+L9xgk5rQX9cdArT22UDed/tHLG4hi4pPs72lDrbQH5vXnvHS1PcdbD
KxCl4bCc9tnaA0eP6cmv3XwBM6YB9OPG
=e13z
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig