Meerdere kwetsbaarheden gevonden in WPA2-handshake

Onderzoekers hebben meerdere kwetsbaarheden gevonden in de WPA2 implementatie op verschillende platformen en hebben de aanvalsmethode de "KRACK-attack" genoemd. Fabrikanten zijn op de hoogte gesteld van de kwetsbaarheden.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden gevonden in WPA2-handshake
Advisory ID   : NCSC-2017-0883
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-13077, CVE-2017-13078, CVE-2017-13079,
         CVE-2017-13080, CVE-2017-13081, CVE-2017-13082,
         CVE-2017-13084, CVE-2017-13086, CVE-2017-13087,
         CVE-2017-13088
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20171016
Toepassing   : wpa_supplicant 2.4, 2.5
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Apple Mac OS X
         Apple iOS
         ArubaOS
         FreeBSD FreeBSD
         Google Android Operating System
         Linux Linux
         Microsoft Windows
         Microsoft Windows 10
         Microsoft Windows 7
         Microsoft Windows 8
         Microsoft Windows Server 2008
         Microsoft Windows Server 2012
         Microsoft Windows Server 2016
         OpenBSD OpenBSD

Update
  De ontwikkelaars van Aruba Networks hebben updates beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in ArubaOS. 
  
  Tevens zijn er updates beschikbaar gesteld voor Debian 8 en 9 om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-13077, CVE-2017-13078,
  CVE-2017-13079, CVE-2017-13080, CVE-2017-13081, CVE-2017-13082,
  CVE-2017-13086, CVE-2017-13087 en CVE-2017-13088 te verhelpen.
  
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Onderzoekers hebben meerdere kwetsbaarheden gevonden in de WPA2
  implementatie op verschillende platformen en hebben de
  aanvalsmethode de "KRACK-attack" genoemd.
  
  Fabrikanten zijn op de hoogte gesteld van de kwetsbaarheden. 

Gevolgen
  Een kwaadwillende op locatie kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om decryptie, packet relay, TCP-connectie hijacking, HTTP
  content-injectie, of mogelijk andere aanvallen toe te passen op
  WPA2-WiFi-verkeer. Omdat het een protocol-level issue betreft, zijn
  veel of alle implementaties van de WPA2-standaard getroffen.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere key-management-kwetsbaarheden in de
  4-weg-handshake van het WiFi Protected Access II (WPA2)-protocol. De
  impact van deze kwetsbaarheden omvat decryptie, packet relay,
  TCP-connectie hijacking, HTTP content-injectie, en mogelijk andere
  gevolgen. Omdat het een protocol-level issue betreft, zijn veel of
  alle implementaties van de WPA2-standaard getroffen.
  
  Om de kwetsbaarheden te misbruiken moet een kwaadwillende fysiek
  aanwezig zijn. Daarnaast is het toepassen van de aanvalsmethode
  niet-triviaal.
  
  De aanvalsmethode werkt bij WPA1 en WPA2, bij zowel Personal
  (WPA2-PSK) als Enterprise netwerken. Ook is de aanvalsmethode bij
  iedere cypherstandaard (WPA-TKIP, AES-CCMP enAES-GCMP) toepasbaar.
  Wel is de impact van de aanvalstechniek afhankelijk van de
  gebruikte cyphersuite. Bij AES-CCMP is het niet mogelijk pakketten
  te injecteren, bij AES-GCMP en WPA-TKIP is dit wel mogelijk.
  
  Bij het gebruik van Android 6.0 en wpa_supplicant 2.4 en 2.5 is de
  impact van de aanvalsmethode groter. Hierbij wordt bij toepassing
  van de KRACK-attack-aanvalsmethode een volledig voorspelbare sleutel
  voor bulkversleuteling in gebruik genomen, waardoor het triviaal
  wordt om netwerkverkeer te manipuleren.
  
  Het gebruikte WiFi-wachtwoord wordt niet gecompromitteerd. Het
  wijzigen van het wachtwoord voorkomt deze aanvalsmethode niet.
  
  De onderzoekers beschrijven in hun paper meerdere kwetsbaarheden.
  Aan de kwetsbaarheden zijn de hieronder genoemde CVE-ID's toegekend.
  De onderzoekers omschrijven de CVE-ID's als volgt:
  
  - CVE-2017-13077
  Reinstallation of the pairwise encryption key (PTK-TK) in the 4-way
  handshake.
  
  - CVE-2017-13078
  Reinstallation of the group key (GTK) in the 4-way handshake.
  
  - CVE-2017-13079
  Reinstallation of the integrity group key (IGTK) in the 4-way
  handshake.
  
  - CVE-2017-13080
  Reinstallation of the group key (GTK) in the group key handshake.
  
  - CVE-2017-13081
  Reinstallation of the integrity group key (IGTK) in the group key
  handshake.
  
  - CVE-2017-13082
  Accepting a retransmitted Fast BSS Transition (FT) Reassociation
  Request and reinstalling the pairwise encryption key (PTK-TK) while
  processing it.
  
  - CVE-2017-13084
  Reinstallation of the STK key in the PeerKey handshake.
    
  - CVE-2017-13086
  Reinstallation of the Tunneled Direct-Link Setup (TDLS) PeerKey
  (TPK) key in the TDLS handshake.
  
  - CVE-2017-13087
  Reinstallation of the group key (GTK) when processing a Wireless
  Network Management (WNM) Sleep Mode Response frame.
    
  - CVE-2017-13088
  Reinstallation of the integrity group key (IGTK) when processing a
  Wireless Network Management (WNM) Sleep Mode Response frame.

Mogelijke oplossingen
  De onderzoekers hebben verschillende fabrikanten op de hoogte
  gesteld van de kwetsbaarheden. Afhankelijk van vrijgegeven updates
  zal dit beveiligingsadvies worden bijgewerkt. De onderzoekers geven
  aan dat updates te installeren zijn bet behoud van compatibiliteit
  met niet-geüpdate apparatuur.
  
  Het NCSC heeft WPA2-PSK op basis van AES-CCMP en WPA2-Personal
  aangeraden om WiFi netwerken te beveiligen. Ook na publicatie van
  deze aanvalstechnieken zijn dit de veiligste manieren om een
  WiFi-netwerk te beveiligen.
  
  Om de confidentialiteit en de integriteit van de gegevens te
  waarborgen kan overwogen worden om gebruik te maken van versleutelde
  verbindingen, zoals TLS-, HTTPS- en VPN-verbindingen. 
  
  Om de kwetsbaarheden volledig te mitigeren is het noodzakelijk om
  zowel de client als de access points van updates te voorzien.
  
  Voor meer informatie, zie:
  https://www.krackattacks.com/
  
  -= Aruba =-
  Aruba heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen voor ArubaOS. Voor meer informatie zie:
  
  http://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2017-007.txt
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van wpa beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2017-13077, CVE-2017-13078, CVE-2017-13079, CVE-2017-13080,
  CVE-2017-13081, CVE-2017-13082, CVE-2017-13086, CVE-2017-13087 en
  CVE-2017-13088 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-3999

Hyperlinks
  https://papers.mathyvanhoef.com/ccs2017.pdf
  https://www.ncsc.nl/actueel/factsheets
   /wifi-onderweg-gebruik-een-vpn.html
  https://www.ncsc.nl/actueel/whitepapers/whitepaper-wifi.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWeSsRChuEbXFfhL2AQgrfwv+Kc/76itl6liJLDgEfsLeSCNcbScxig3D
FUqqVRHQOP1Io8c5w5Gjy3L2NuPMIjD5xYBfvkD/Q7+RkedjyjPjTr4KVCNGagO0
G8I7PlsdZrJOqUZ1Dgn/UBjK8HqvH97OYGDzUpF9gFEdS3vaBm3pq6FxVTnuqGdU
YGOUC5S5b/oQi2KW8YZq9CTv/whKvjNY9XnQkJZPeFwjopn+40lgyS2Zs9ZsLBAA
wT3Q4udInE6/dj8BDgL2jBi9HHs9cJkefRFfXmts2DA92i6dZ79qlsTfjKTEyEAa
mQrCxNeI+IC6QhbIxhEEvb8FG5k97xNsPkkC5ZSCkO4lWKqOoiPM5lrRr6ccZwdb
M4idftmRM9GbdaTWqOe4kgduu2F2GD7Qen5q1Wzp4RbQDCtm3eUjWShRVat58b8m
UrKSUlYrZzmwybqMhy390jnfviUIuZUwYH4M2Aa4FaPEwT8rSgwrjwRoUrt3tE/B
PrYYq7WhuliMg0/VhT+3D3HyGfLs4y8/
=HcM+
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig