Kwetsbaarheden verholpen in IBM WebSphere Portal

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in IBM WebSphere Portal.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM WebSphere Portal
Advisory ID   : NCSC-2017-0929
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-10141, CVE-2017-10196
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20171031
Toepassing   : IBM Websphere Portal
Versie(s)    : 7.0.0.0 - 7.0.0.2 CF30
         8.0.0.0 - 8.0.0.1 CF22
         8.5.0.0 - 8.5.0.0 CF14
         9.0.0.0 - 9.0.0.0 CF14
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in IBM WebSphere Portal. 

Gevolgen
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of voor het
  manipuleren van willekeurige bestanden.

Beschrijving
  - CVE-2017-10141, CVE-2017-10196
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Oracle Outside In Technology
  wat gebruikt wordt door IBM WebSphere Portal. Door deze
  kwetsbaarheid is het mogelijk voor een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand om een Denial-of-Service te veroorzaken of
  om willekeurige bestanden aan te passen. 

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates gepubliceerd om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Tevens zijn er workarounds beschikbaar voor versies waarvoor nog
  geen updates beschikbaar zijn. Voor meer informatie zie:
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22009996

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWfiYSyhuEbXFfhL2AQiwdwv9FS63No4eU6owx7RWIVCaKMVbDIYA2I2G
eavrLQt4c5n6tt9YkKnHQbf0PhTVUNbVMY0vQPJ9OwzX0h0U8rIgvjXjZf+4NIsO
xGq2pvNRnlp4U5cSxGIDy5ToUhipJx+BeVymb9ng1meKX6Pkw8EqOINwRXymZP3r
O/su2AXe9dfhQdjQwZVNto52b6LYYkoXWYBqyuwivf+90wTmavkPXMoqRilVtmHz
7MO62xSx8TEqUJzsY6LTkQN3k5jUmi1e7UcVwKZeLtgZziKfMZ4dIjgPB9kadZ6r
mCZEd/U/5BYcZ6cJwUSEgcZTR9bEVh1zT5HlRb3pc01kvtzOirUGYh9i4GfhKAey
Z8aljF5mHjFm/IzXXuMDeIfXFx322wMOgRQhcko7ZrgWnFJ+R1zjgNcZvITLT+q6
wEj++8LGVwyxcjsbfSLpHWVD6NPFY6VZVBf0SrXTP1ND0qSukcQ8WiWFAdgJkH42
4PghFRPm0J0yLlZ6rYOy/CIswmr2kCGl
=RBPx
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig