Kwetsbaarheid verholpen in Junos OS

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Junos OS en Juniper EX-serie netwerkapparatuur. Er zijn updates beschikbaar om de kwetsbaarheid te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Junos OS
Advisory ID   : NCSC-2017-0931
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-10615
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20171031
Toepassing   : Juniper EX2200 switch
         Juniper EX4200 switch
Versie(s)    : 14.1R8-S3
         14.1R8-S4
         14.1R9
         14.1X53-D46
         14.2R4-S7
         14.2R6-S4
         14.2R7-S6
         14.2R7-S8
         14.2R8
         15.1F6-S5
         15.1X49-D90
         15.1X53-D47
         15.1X53-D63
Platform(s)   : Juniper JUNOS

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Junos OS en Juniper EX-serie
  netwerkapparatuur. Er zijn updates beschikbaar om de kwetsbaarheid
  te verhelpen.

Gevolgen
  Een ongeauthentiseerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of
  willekeurige code uitvoeren met verhoogde-rechten.

Beschrijving
  - CVE-2017-10615
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de
  pluggable-authentication-module (PAM) voor JUNOS OS. Hierdoor is het
  mogelijk voor een ongeauthentiseerde kwaadwillende op afstand om
  willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten of een
  Denial-of-service uit te voeren op de telnetd- of sshd-services. 

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Juniper hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10818

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWfiYOShuEbXFfhL2AQiOXgv/WQnNE1bT7HlBkMxW8k4BGyGmKatD1NnL
hOkDxw3v0AQU7AgsbmqmVpP5Pk8kh8Y2a6kBt5jlNkGHtPcu3PSOMLXhsAkAbPP4
HOEgsm4CL35X9Oq0p0pVYGUWcLkY5cJdhv3UV8ihAMpLNT4d83OMjRY1vWR36cfU
m0UpQGdIJjrHydK2AQYubhcqQsurkoo7PPt6i2r59LxiEB8Z6RveJQOBE0diPeHH
0eXZTeg3TgIn0yKuk9GN6xZef7xsiJMZ4mR+5nMuTsPscTVUQDY51vYatTjcI8jV
WFphZq3raZ1SG9iJby6Gsw8jZAnHD3dCVAjNPOpHBTLgBqdskspqouweWAioUBrO
2HuFVsVE0SSkiuHXgmupBUf+yNUM2tJNqlFiqHh7CNAnteCSisNONU4KG7xdJY+6
dTxL3vCZAkOiXJQz++7g/7IC9qqwJAc/nEEGMciVp+jTP3d+8soJyz+mM4axXJBq
gFM4E4a8o0NQzv4oY1M0WHafB4/lj+bY
=v6bt
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig