Kwetsbaarheid verholpen in WordPress

De ontwikkelaars van WordPress hebben versie 4.8.3 beschikbaar gesteld om een kwetsbaarheid te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in WordPress
Advisory ID   : NCSC-2017-0932
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : 
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20171031
Toepassing   : WordPress
Versie(s)    : < WordPress 4.8.3
Platform(s)   : 

Samenvatting
  De ontwikkelaars van WordPress hebben versie 4.8.3 beschikbaar
  gesteld om een kwetsbaarheid te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid gebruiken voor het uitvoeren
  van een SQL-injectie aanval.

Beschrijving
  De WordPress update van versie 4.8.2 om een SQL-injectie
  kwetsbaarheid te verhelpen bleek niet voldoende. Deze update zorgt
  voor aanvullende maatregelen om deze kwetsbaarheid te verhelpen.
  
  De WordPress core is niet vatbaar voor misbruik van de
  kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid is mogelijk wel uit te buiten in
  externe plugins en thema's die gebruik maken van deze functie.

Mogelijke oplossingen
  WordPress heeft versie 4.8.3 beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. Voor websites waarop de automatische update staat
  ingeschakeld, wordt deze automatisch geïnstalleerd. Meer informatie
  over de update en de beschikbaarheid hiervan is te vinden op de
  volgende pagina:
  
  https://wordpress.org/news/2017/10/wordpress-4-8-3-security-release/

Hyperlinks
  https://blog.ircmaxell.com/2017/10
   /disclosure-wordpress-wpdb-sql-injection-technical.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 21495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWfijjShuEbXFfhL2AQi3/Av/cw8FgJZDEzt1/qJkcYbQ2NE5jA3GiBaV
OrgI9Lt3Tn6S7IAWFhq3w4591dXGexKyqtLEqJZ8PO1wQMMpFXcRuBnC/cvEBTwu
AV/uEhmZ4eGtF4nQ1eU3+QZh9scAtF4hn/xs9/7gUPQyd8qvZ3B9murWFz4FNSu5
pjrJ7xLvCLGQxUtSmbm7rkDhMeZoxoBDBacMUOdoS1QOS+fe/z9lKsqrHDj8JlhE
CnAwS9butX5B19Oln1Iv21x1rlLvIegxIPiHWppoYJGk/6dR6pMa+3w5gBTXGdYN
lBG6X+qtRHTp7pz54wZPYu3GPqYPFyoiOF+MJDhSFFuq5Ha+0Q2dfBzF5nP0whor
+Qpv8+MbsNFYV+Icpn4uEaAiT7+nQQaeVnbEROHyCJu20Bb2AKK//0Bxu3F7vuav
Wed/pFB/1OMv5gJ0liIkM/RZ83OtTS+wuOTiNBb0OBvjvyENaLnx5RqltBuD+5df
7e7qWZ419YrydSTBwMY5UJWnbPr9Pf7i
=9JkE
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig