Kwetsbaarheden verholpen in Ansible

Er zijn updates uitgebracht om kwetsbaarheden te verhelpen in Ansible. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie of mogelijk andere doeleinden.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ansible
Advisory ID   : NCSC-2017-0966
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-8614, CVE-2016-8628, CVE-2016-9587,
         CVE-2017-7481, CVE-2017-7550
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20171114
Toepassing   : Ansible
Versie(s)    : < 2.4.1.0
Platform(s)   : OpenSUSE

Samenvatting
  Er zijn updates uitgebracht om kwetsbaarheden te verhelpen in
  Ansible. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie of mogelijk andere doeleinden.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie of mogelijk andere doeleinden.

Beschrijving
  - CVE-2016-8614
  De verificatie van ondertekende sleutels wordt door apt_key niet
  goed uitgevoerd. Er is niet beschreven wat de mogelijke impact is
  van deze kwetsbaarheid.
  
  - CVE-2016-8628
  Er bevindt zich een command-injectie-kwetsbaarheid in Ansible. Er is
  niet beschreven wat de mogelijke impact is van deze kwetsbaarheid.
  
  - CVE-2016-9587
  Een kwaadwillende die controle heeft over een client-systeem dat
  wordt beheerd via Ansible, en de mogelijkheid heeft om berichten
  richting de Ansible-server te versturen, kan deze kwetsbaarheid
  gebruiken voor het uitvoeren van willekeurige code op de
  Ansible-server onder de rechten van de Ansible-gebruiker.
  
  - CVE-2017-7481
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Ansible met een is niet nader
  beschreven impact.
  
  - CVE-2017-7550
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de jenkins-plugin waardoor
  wachtwoorden terecht kunnen komen in de logs van andere systemen.
  Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-11/msg00027.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWgsfgihuEbXFfhL2AQga+wv8DJ2Q0C5nURJRqIIwuHpOC3Jg1Dj9y6D0
LtTqvN3I5zXngL48l0Hc0DEoji08ILLWy3iS0LET7IgORnHHfOw2clPWVg2v3LyU
DKM84QB0BKkt8r+pM+hFWJu7G0VwuoEw4CDxzrpQFpZrATBEJsr0HJ8BH2YWA2uE
uPN3QWRpl/+7Aox/9CsqQ4vBx6yYxvZzSuENrzzveqv6pN43pPJurTE9y81d08r2
0t/I4eOLeofqZxbOhiTUltKVJVJcID4TcjTp1dK/Jo4Yydv4H1UClsvLL6sh2wNT
/ZOwoa24Z5WEB9vnEXqmn2MZc6i15KtBJlEKqD/Tw6RuKZ5iV94IVv54QG7ah+Sb
eR2hIXSvTyYHoFMvOByhvA76I2eQ2vpvIQVuyiHpUFV/qFfLx6dYbwXecjopmH6O
CEym+THs9tgnh+naeuX98KAQo2wx6i8l38TC7KXAngIivaX77POdr5SuEne+yaBQ
rVwUVSU6dotV1NtwTVLAZEVJtDLU4JCn
=ZMZ9
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig