Mozilla verhelpt kwetsbaarheden in Firefox en Thunderbird

Mozilla verhelpt kwetsbaarheden in nieuwe versies van Firefox. Er zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.14 #############################

Titel      : Mozilla verhelpt kwetsbaarheden in Firefox en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2017-0977
Versie     : 1.14
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-7826, CVE-2017-7827, CVE-2017-7828,
         CVE-2017-7830, CVE-2017-7831, CVE-2017-7832,
         CVE-2017-7833, CVE-2017-7834, CVE-2017-7835,
         CVE-2017-7836, CVE-2017-7837, CVE-2017-7838,
         CVE-2017-7839, CVE-2017-7840, CVE-2017-7842
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20171231
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Fedora
         FreeBSD
         Linux
         Red Hat Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  De ontwikkelaars van Debian hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-7826, CVE-2017-7828 en
  CVE-2017-7830 te verhelpen in Thunderbird voor Debian 8 en 9. Zie
  "Mogelijk oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Mozilla verhelpt kwetsbaarheden in nieuwe versies van Firefox. Er
  zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker,
  om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, om gevoelige gegevens te
  verkrijgen of om domeinspoofing uit te voeren.

Beschrijving
  Alleen de medium en high CVE's worden hieronder beschreven.
  
  - CVE-2017-7826, CVE-2017-7827
  Er bevindt zich een geheugen-kwetsbaarheid in Firefox. Deze kan
  mogelijk door een kwaadwillende misbruikt worden om code uit te
  voeren onder gebruikersrechten. 
  
  - CVE-2017-7828
  Door een use-after-free-kwetsbaarheid in PressShell kan het
  veranderen van de layout mogelijk leiden tot een Denial-of-Service.
  
  - CVE-2017-7830
  Er bevindt zich een Cross-Origin-kwetsbaarheid in de Resource Timing
  API waardoor de same-origin policy geschonden wordt.
  
  - CVE-2017-7831
  Er bevindt zich een mogelijk informatie-lek in het verouderde
  exposedProps mechanisme.
  
  - CVE-2017-7832
  Dit betreft een domain-spoofing-kwetsbaarheid gerelateerd aan de
  letter I.
  
  - CVE-2017-7833
  Dit betreft een domain-spoofing kwetsbaarheid bij het gebruik van
  non-latin karakters.
  
  - CVE-2017-7834
  Door een kwetsbaarheid in "data: URL" wordt niet voldaan aan de
  Content Security Policy (CSP) bij het openen van nieuwe tabbladen.
  
  - CVE-2017-7835
  Mixed content blocking wordt niet altijd correct toegepast wanneer
  verkeer geredirect wordt van http naar https.
  
  - CVE-2017-7836
  Er is een dll-load-kwetsbaarheid in de Pingsender component van
  Firefox. Dit kan door een lokale kwaadwillende mogelijk misbruikt
  worden voor het laden van een malafide dll.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft Firefox 52.5, ESR 52.5 en 57 uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze nieuwe versie van Firefox
  installeren via de 'Check for Updates' functie van Firefox. Meer
  informatie over de kwetsbaarheden vindt u hier:
   
  Firefox 57:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-24/
  
  Firefox ESR 52.5:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-25/
  
  Firefox 52.5:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-26/
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-7826, CVE-2017-7828 en
  CVE-2017-7830 te verhelpen in Firefox en Thunderbird. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer
  informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 6, Firefox:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-November
   /022627.html
  
  CentOS 6, Thunderbird:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-December
   /022686.html
  
  CentOS 7, Firefox:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-November
   /022628.html
  
  CentOS 7, Thunderbird:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-December
   /022681.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Tevens zijn er updates beschikbaar om de kwetsbaarheden
  met kenmerk CVE-2017-7826, CVE-2017-7828 en CVE-2017-7830 te
  verhelpen in Thunderbird. U kunt de aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  Firefox-ESR:
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-4035
  
  Thunderbird:
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-4075
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 26:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /PPVLAZPT2EAW3MXPSS4NXIAWWRO5GFOH/
  
  Fedora 27:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /4VRES445NP3OZB7CYT5KJSO72VLUVKJH/
  
  Fedora 26, Thunderbird:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZHVFJG3Y5EKN7JOKEESLLZHZQGXTYSXV/
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Firefox. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /f78eac48-c3d1-4666-8de5-63ceea25a578.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben een updates beschikbaar gesteld
  om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-7826, CVE-2017-7828 en
  CVE-2017-7830 te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3 voor
  Mozilla Firefox en Thunderbird. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik
  maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
  
  Firefox:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-11
   /msg00028.html
  
  Thunderbird:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-11/msg00085.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht voor Oracle Enterprise Linux 6 en
  7. Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-3247.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2017-7826, CVE-2017-7828 en CVE-2017-7830 te verhelpen
  in Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren
  met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates
  en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Firefox:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3247
  
  Thunderbird:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3372
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2017-7826, CVE-2017-7828 en CVE-2017-7830 in SUSE Linux
  Enterprise 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise 11:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-December
   /003479.html
  
  SUSE Linux Enterprise 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20173213-1/-
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates van firefox en thunderbird beschikbaar gesteld
  voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om meerdere
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:
  
  Firefox:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3477-3/
  
  Thunderbird:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3490-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWkjgCChuEbXFfhL2AQjlHQwAkKoSUgzkZ7scKVvKRB5kjoST9S3kvbMd
UFDTX8yFWTjLl5wib38kBjubuu5c5T+FR4F0nAw/I1rF6RdYaQE/QUVuQ8aIP6JN
ZGFoL7JBsbQVBcbVETLjn+Qnd/GZ4T99y7h/NWZjnfbtQNmZvmG8tvUF1QNcQG3J
QOfm7Lji4PU1vskvKOLwiFhSbUfyQMhAVcPWjyT7Cf2nPwKRckjrBNgdaSBmOLZk
+2CftW0rziH4mpE7vtvbx9f8NCm4HZ8E/AFErTBK0fRsLWu5NbmNPkJ8PZpty21w
00ikTpvnyRVzL1nueKZ20KlB+4+hc4rQN8vnCITlDcqqEoM3ROMaX77gT8Hq9CQO
G3g9jUzz4v131E711F29Dz5RslS9SZvTl1ILedoNHBHKlT8UfY0fGa91bB0SQ2my
9JomrU1Eg0goHyvSyn3xm9e0KeJQqfj5/nRAD12UJKggV/FNMV1dbmOvqZkLH+D5
0cqyqQdPDzXTyinCKAJuJhiCJpc76HYR
=gj4/
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig