Kwetsbaarheden verholpen in Samba

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Samba.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.08 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Samba
Advisory ID   : NCSC-2017-0999
Versie     : 1.08
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-14746, CVE-2017-15275
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20171130
Toepassing   : Samba Server
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Linux
         Red Hat Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft patches uitgebracht voor openSUSE Leap 42.2. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Samba.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  beveiligingen te omzeilen of servergeheugen uit te lezen.

Beschrijving
  - CVE-2017-14746:
  All versions of Samba from 4.0.0 onwards are vulnerable to a use
  after free vulnerability, where a malicious SMB1 request can be used
  to control the contents of heap memory via a deallocated heap
  pointer. It is possible this may be used to compromise the SMB
  server.
  
  - CVE-2017-15275:
  All versions of Samba from 3.6.0 onwards are vulnerable to a heap
  memory information leak, where server allocated heap memory may be
  returned to the client without being cleared.

Mogelijke oplossingen
  De makers van Samba hebben updates beschikbaar gesteld die de
  kwetsbaarheden verhelpen. Meer informatie vindt u op de volgende
  pagina:
   
  https://www.samba.org/samba/history/samba-4.5.15.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3260
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van samba beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-4043
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 26:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /OSK5UYK7AYQXKRZJYMG5WXUI3SC4MCMX/
  
  Fedora 27:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /6AHJH5YON3Y3SBLWL6XM7BRGBMUB7MKR/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-November
   /003414.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht voor Oracle Linux 6 en 7. Meer
  informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
  
  Oracle Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-3278.html
  
  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-3260.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Red Hat 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3278
  
  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3260
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP1 en 12-SP2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2017
   /suse-su-20173086-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3486-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWiAjXShuEbXFfhL2AQgnYAv/aiwfbim3BvT0QlO28DFqt4qMD72JjDE+
dyOmhrIEvZuHYviRq4s2IHRTwZWZF7TMDPlsfYzIEoL31RE76ZHgpvnmY3smQwe0
LAkHmAXOsxCAhwywJ5rkbwk9eYUFFuheZ5cnOiFxx9v4/cR1aqpg5WxRr1AVaYeg
GijeuQ0etUQ1sT+mVJ9r9IeBUqKXfj/otOMgXF6JxRypuhJihBAJeA8RWJlL92k3
wofnRdkjzfuLvhER93lcI4M/mYjTwFALYlQifEQxwmudDcSClBw/xWd88IUE15ck
4JihyW8KQKbAoVb6ahFyXWLbE0ttQ41rjGEetmdHV3kOtN5Zw301OjF+qsVPeVmE
DJa9B/WP0CviDI6U5Kih85CulPxDTsxAKzyPi1kyskJJDdFIzC0K7acq2LZJerkv
F8Ip1XCP0XzaijrHALXwIA8P7JXpxDcLV/IrJzGCOP/YT+S/oX62gIXIxU/O7sww
0o3XIob9Hy52c+Y1JVALNvB90h0kJNCI
=3wh8
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig