Denial of Service kwetsbaarheid in Exim verholpen

Er is een update uitgebracht voor Exim4 waarmee een Denial-of-Service kwetsbaarheid wordt verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Denial of Service kwetsbaarheid in Exim verholpen
Advisory ID   : NCSC-2017-1027
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-16944
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20171130
Toepassing   : Exim
Versie(s)    : 4
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Linux

Samenvatting
  Er is een update uitgebracht voor Exim4 waarmee een
  Denial-of-Service kwetsbaarheid wordt verholpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2017-16944
  Er is een Denial-of-Service kwetsbaarheid gevonden in de Mail
  Transport Agent (MTA) software Exim4. Bij het verwerken van speciaal
  aangepaste BDAT data headers, kan de applicatie stoppen met
  functioneren.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Exim4 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Met deze update verhelpt Debian ook een
  kwetsbaarheid waarvoor een andere NCSC-advisory beschikbaar is met
  ID:NCSC-2017-1008. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-4053
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 17.04 en 17.10
  om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3499-1/

Hyperlinks
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3499-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWiAjTyhuEbXFfhL2AQi/Fgv/RPYseaORo9raS+3NV3MGHarR7oF939UZ
LCsQyt3tB5yuek5mHjwOo/Iaw8HsC6NATUCt9DCwYPR8brocp19J11jGYwWCtHsP
oZXu6PAbDC+jXF1FZ11DC/Oi0YzVqgnFl3crPLSafewkKwNxKV5E0EkehMrNi63l
NttnqvbY9OPceDkpAhh19QiwGxi0HCW1OqsU3qy+Q8OBfqLLyLfPFQL2VgvkyraN
NxTsJUeEHv/Wt8ubnj/VBPQW4NKoCcuNcp3wsuy6BGvlTKA3h23sLpAyQgithnkt
442s6bS6ok3ma38ngZ1PyR1xLghic84oZYixwPgs26T9L+RunZciZOMyO8e+Gii3
S2amIMNcgL+gDB61tCu9bQtjlP50J8ugUu2Y09cJMQ1fB13L0vyvJNGZTcfP8v+f
YkatM4L6/aIjHus1DyFmaTVdJpeu18ZiHj00F0i+64ZN2fhUx1sQofjqewVyj1lw
dugNdeee1BA5Pu3pj3pv+fDAZ0Eco4MS
=zhrB
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig