Kwetsbaarheden verholpen in Cisco WebEx producten

Cisco heeft software-updates uitgebracht die kwetsbaarheden verhelpen in de ARF-Player en de WRF-Player. Beide players maken onderdeel uit van het Cisco WebEx product. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken door een gebruiker over te halen een aangepaste WRF of ARF file af te spelen. Kwetsbare WebEx versies: Cisco WebEx Business Suite (WBS30)...

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco WebEx producten
Advisory ID   : NCSC-2017-1029
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-12297;CVE-2017-12359, CVE-2017-12360,
         CVE-2017-12363, CVE-2017-12365, CVE-2017-12366,
         CVE-2017-12367, CVE-2017-12368, CVE-2017-12369,
         CVE-2017-12370, CVE-2017-12371, CVE-2017-12372
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20171130
Toepassing   : Cisco WebEx
         Cisco WebEx Advanced Recording Format (ARF) Player
         Cisco WebEx Recording Format (WRF) Player
         Cisco Webex Recorder And Player
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Cisco heeft software-updates uitgebracht die kwetsbaarheden
  verhelpen in de ARF-Player en de WRF-Player. Beide players maken
  onderdeel uit van het Cisco WebEx product. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken door een gebruiker over te
  halen een aangepaste WRF of ARF file af te spelen.
  
  Kwetsbare WebEx versies:
  Cisco WebEx Business Suite (WBS30) client builds voorafgaand aan
  versie T30.20
  Cisco WebEx Business Suite (WBS31) client builds voorafgaand aan
  versie T31.14.1
  Cisco WebEx Business Suite (WBS32) client builds voorafgaand aan
  versie T32.2
  Cisco WebEx Meetings with client builds voorafgaand aan versie
  T31.14
  Cisco WebEx Meeting Server builds voorafgaand aan versie 2.7MR3

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service en willekeurige code uit te voeren onder de
  rechten van een gebruiker.

Beschrijving
  |----------------|------|----------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact                 |
  |----------------|------|----------------------------------------|
  | CVE-2017-12297 | 4.1 | URL Redirection Vulnerability     |
  | CVE-2017-12359 | 6.5 | Buffer Overflow Vulnerability     |
  | CVE-2017-12360 | 4.3 | Denial-of-Service           |
  | CVE-2017-12363 | 5.3 | Message Modification Vulnerability   |
  | CVE-2017-12365 | 4.3 | Information Disclosure Vulnerability  |
  | CVE-2017-12366 | 6.1 | Cross-Site Scripting Vulnerability   |
  | CVE-2017-12367 | x.x | Code Execution Vulnerability      |
  | CVE-2017-12368 | x.x | Code Execution Vulnerability      |
  | CVE-2017-12369 | x.x | Code Execution Vulnerability      |
  | CVE-2017-12370 | x.x | Code Execution Vulnerability      |
  | CVE-2017-12371 | x.x | Code Execution Vulnerability      |
  | CVE-2017-12372 | x.x | Code Execution Vulnerability      |
  |----------------|------|----------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft verschillende software-updates uitgebracht. Voor meer
  informatie zie:
  
  https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWiAyhChuEbXFfhL2AQiSXwv9FAQM6q8FJLmEXqd55XcqMSFnL4z7jizz
nSMAOJzYFqnkYNUMZEOa88guIJtsdMW0DXtBeggIZ+AT295+xmaCh/cBpEn4R9zf
HB2FZ7uE13dQnCoGDyQdt1sdSXRB7LLWw7IZVMgQ8iBtnX2YTci/gsTomFMqeE5I
FdVDAj6WLr4nd/YKvXv4pj4faPlo+PQ0s5qYwu+Q5EIRX1cxUpReAR8pOHfANc0C
K1DeCE7njzUvhq/kX3TX9Lfn9bv67z8r2p2noJhKoX59jEjdcJWa9IG8P/+T3IjQ
/TAKqlDb10rkVhwFXd7zqw3dwzrsSuTGLgBzeHCP96wZBK1ixVxpwyD25JwhKtVK
1ih1tlZnm1ePl2Nmyk2bQjk86RXQ0hRlcx1yGV8gmFxZHE2iC7D4VLypIR9rw/4i
apFtzoZClvY//v6ngOHrk8673BdGHhalkd9GHH7Cpm6VhWTIYUE6Qnoay5y5Fj/T
JEhz2WGO595srZq545UDKrxmuiElArSN
=DM17
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig